Logga in

Allt om ditt boende

Mina sidor hittar du specifik information om just ditt boende. Men här har vi samlat all generell information om vad som gäller när du bor hos oss. Läs också ditt hyreskontrakt och anslag i trappuppgången. Kontakta oss om du är osäker.

En förutsättning för ett gott liv är ett bra boende. Ett sådant präglas av trivsel och trygghet som resulterar i att man vill bo kvar. En av grundstenarna i det goda boendet är ömsesidig respekt, såväl hyresgäster emellan som mellan hyresvärd och hyresgäst.
​​​​​​​​​​

Din integritet är viktig för oss. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vad du har för rättigheter läs mer på stenafastigheter.se/dataskydd

Andrahandsuthyrning

Tillstånd krävs
Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand. Det krävs dock alltid Stena Fastigheters  alternativt hyresnämndens tillstånd.
 
Du gör din ansökan genom att fylla i en blankett och skickar in den tillsammans med begärda intyg till oss. Stena Fastigheters  tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad.

Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela Stena Fastigheter att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.
 
Här hittar du våra blanketter för andrahandsuthyrning >>
 
Fullmakt vid utlandsvistelse
Om du är utomlands eller inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter.
 
Du är alltid ansvarig
Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella skador och störningar.
 
Överlåtelse ej tillåtet
Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.
 
Avstående från besittningsskydd
I det fall andrahandsuthyrningen skall pågå längre tid än två år i följd bör förstahandshyresgästen teckna ett avtal om avstående från besittningsskydd.
 
Skälig hyra för andrahandshyresgästen
Det är inte skäligt att en förstahandshyresgäst tar ut en hyra som innebär att han tjänar pengar på att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Andrahandshyresgästen bör betala samma hyra som förstahandshyresgästen. För en fullt möblerad lägenhet bör  förstahandshyresgästen kunna få göra ett påslag om högst tio procent av månadshyran.

 
Autogiro

Autogiro är ett enkelt och smart sätt att betala sina räkningar. Det är kostnadsfritt och innebär att du pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Alla våra hyresgäster har möjlighet att betala hyran via autogiro.


Så startar du autogiro
Du startar autogiro genom att skicka in en blankett för medgivande till oss. Ditt medgivande gäller till dess du säger upp det hos din bank, eller tills ditt hyresavtal upphör.

Här hittar du blanketten för autogiro
 
Hyresavier skickas till dig kvartalsvis, en för varje månad, och du får hem hyresavier även när du har autogiro. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, på förfallodagen.
 
Blanketten skickas till
Oavsett var du är hyresgäst skickar du din autogiroblankett till följande adress. Det går även bra att skicka den till ditt lokala kontor.
 
Stena Fastigheter Stockholm AB
Box 16144
103 23 Stockholm
 
 
Vid frågor
Om du har frågor kring din hyra är du välkommen att kontakta din hyresadministratör.

 
Avfall och sophantering

 

Dagligen samlar vi på oss en mängd sopor som ska slängas.  Med allt är faktiskt inte skräp! Med din hjälp kan vi ta ett större ansvar för vår miljö genom att källsortera vårt avfall rätt. 
 
Vad gäller för din fastighet?
Mina sidor hittar du mer information om exakt vad du kan sortera i din egen fastighet.
 
Här kan läsa mer vad som gäller generellt på din ort
 

2011-07-15_Goteborg.pdfGöteborg

2011-07-15_Malmo.pdfMalmö, Lomma och Lund

2011-07-15_Stockholm.pdfStockholm, Nacka, Upplands Väsby och Uppsala

 

Batterier
Alla vanliga hushållsbatterier, men också mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller (i klockor, hörapparater), och blybatterier lämnas i särskild batteriholk. Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste miljöstation (se farligt avfall). Apparater med inbyggda batterier samlas in som el-avfall. Läs om vad som händer med de insamlade batterierna på
www.batteriinsamlingen.se.
 
Byteshyllor
I en del fastigheter har vi byteshyllor. Här kan du ställa saker som du tror andra kan ha glädje av men som du själv inte längre vill ha. Det lönar sig att använda saker så länge det går, det är både bra för din plånbok och för miljön. Det kan vara gamla kaffekoppar, krukor, lampor eller en utläst bok. Om du själv tröttnat på dina saker finns det säkert många andra som gärna vill ha dem. Sätt det du tänkt slänga men ändå fungerar på byteshyllan. Din granne kan ha glädje av just den sak du tänkt slänga. När du sätter något här så kanske du hittar något annat du vill ha.​
 
Elektronik
Elektronik är produkter med sladd och batteri. IT-, telekom- och kontorsutrustning, el- och batteridrivna handverktyg och hushållsapparater.
 
Farligt avfall
Hit räknas t ex glykol, spillolja, färg, lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och glödlampor. Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken, eftersom det kan orsaka skada, eller släng det inte bland Restavfall/hushållsavfall. Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler och miljöstationer. Se länk under din ort.
 
Glasförpackningar
Du sorterar färgat och ofärgat glas var för sig i olika behållare. Dock ska du inte slänga dricksglas, porslin, fönsterglas, speglar, kristall och vaser här. De sorteras som restavfall/hushållsavfall.
 
Matavfall
Om det finns sortering av matavfall där du bor ska du slänga matavfallet här. Använd endast de papperspåsar du fått ut som är till matavfall. Matavfall är exempelvis kött, fisk, frukt, grönsaker och kaffesump. Om du inte kan sortera matavfall i din fastighet lägger du matavfallet bland restavfallet. Det är mycket viktigt att du inte slänger plastpåsar i matavfallet eftersom detta försvårar återvinningen.
 
Metallförpackningar
Metallförpackningar är konservburkar, metallock, kaviartuber och andra typer av tuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för vitaminer och brustabletter och huvudvärkstabletter.
Ta alltid bort platslock och sortera dessa i plastförpackningar.
 
Pappersförpackningar
Tomma mjölk-, fil-, fling-, pizza och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, toa- och hushållsrullar och  omslagspapper.  Förpackningarna ska vara rena och ursköljda när du slänger dem.
 
Plastförpackningar
Plast kan vara både hårt och mjukt. Till plast räknas schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glasslådor, burkar, dunkar, plastlock och läsk- eller saftflaskor. Även all mjukplast så som plastfolie, plastpåsar, tandkrämstuber och annan mjukplast. Förpackningarna bör vara torra och rena när de slängs
 
Restavfall/hushållsavfall
Här slänger du bland annat blöjor, tamponger, bindor, dammsugarpåsar, diskborstar, porslin, plastleksaker, snus och fimpar, blommor och blomjord, hushållspapper och tepåsar. Har du inte sortering för matavfall där du bor ska även matavfallet slängas här.
 
Tidningar och papper
Bland tidningar och papper ska du slänga dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, kuvert och skrivpapper. Fönsterkuvert och självhäftande kuvert kan också läggas här om du river bort fönstret och alla klistriga flikar. Annars läggs de bland restavfallet/hushållsavfallet. Papperskassar ska sorteras som kartong.
 
Wellpapp
Här slänger du förpackningar av wellpapp som känns igen på det vågiga mellanskiktet. Dock ej vaxad wellpap eller plastbelagd kartong.

 
Barnvagnar och barnvagnsrum

I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum där du kan förvara barnvagnen. Om det inte finns ett barnvagnsrum i huset ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden.
 
För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten samt så är det en brandrisk.

 
Bollspel

Det är normalt sett inte tillåtet att spela boll på gården. Vi hänvisar till andra platser avsedda för bollspel. Du kan prata med din förvaltaren om vad som gäller för just din gård.

 
Brand

 
Ofta är det vardagliga saker som kan orsaka en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.
 
Grundreglerna vid en brand är:
 • Rädda
 • Varna
 • Larma
 • Släck
Om du inte kan släcka branden själv: 
 • Ta dig och andra ut ur bostaden och stäng dörren efter dig.
 • Ring 112 för att larma räddningstjänsten.
 • Stäng dörren till det rum som brinner.
 
Om det börjar brinna någon annanstans i huset än den bostad du är i:
 • Håll ytterdörren stängd och stäng fönster och balkongdörrar.
 • Ring 112 för att larma räddningstjänsten.
 • Om du behöver hjälp att ta dig ut, påkalla uppmärksamhet av räddningstjänsten.
 
 
Den här utrustningen rekommenderas alla ha hemma för att rädda liv:
 • Brandvarnare – släcker inga bränder
 • Brandfilt
 • Handbrandsläckare, med minst 6 kg pulver
 
 
Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.
 
Brand i kastrull
Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir då en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.
 
Brand i TV
Vid brand i teven, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.
 
Annan brand
Om branden är liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Om det finns en handbrandsläckare till hands; ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.
 
Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut, annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.
 
Brand i trapphuset
Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din egen lägenhet. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i ca 30 minuter. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand! Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.
 
Brandvarnare
Brandvarnare räddar många liv varje år. Stena Fastigheter har monterat brandvarnare i din lägenhet och den tillhör fastigheten, men du har ansvaret att regelbundet kontrollera att den fungerar samt rengöra den från smuts och damm.  

Läs mer:
 

 
Brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv varje år. Stena Fastigheter har monterat brandvarnare i din lägenhet och den tillhör fastigheten, men du har ansvaret att regelbundet kontrollera att den fungerar samt rengöra den från smuts och damm.  
 
Frågor och svar
 
Hur rengör jag brandvarnaren?
Ta ner brandvarnaren och dammsug den försiktigt.
 
Hur testar man brandvarnaren?
Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera så att brandvarnaren fungerar. Du måste göra kontrollen med rök (en brandvarnare reagerar inte på värme). Detta kan du göra genom att tända ett stearinljus och blåsa ut ljuset vid brandvarnaren. Börjar brandvarnaren att tjuta så fungerar den. Gör testet minst en gång per år. Sätt ett datum t ex den 1 december eller den 13 december varje år.
 
Ska jag byta batteri?
Hyresgästen ansvarar för att byta batteri. Vi rekommenderar ett 9 volts batteri. Även om brandvarnare har ett så kallat livstidsbatteri så kan det ta slut. Byt batteri en gång per år.
 
Om brandvarnaren inte fungerar, trots att du bytt batteri, ring Serviceanmälan på 0771 40 50 50 så kommer fastighetspersonalen och sätter upp en ny brandvarnare hos dig.
 
Det finns även brandvarnare med batteri som inte kan bytas ut. Om en sådan brandvarnare slutar att fungera, kontakta Serviceanmälan på 0771 40 50 50 så byter vi ut hela brandvarnaren.
 
Vad gör jag om jag inte har en brandvarnare hemma?
Ring Serviceanmälan på 0771 40 50 50, så kommer fastighetspersonal och sätter upp en brandvarnare hos dig.

 
Bredband

Tillgången till bredband ser olika ut i olika områden. Oftast finns informationen om vilken bredbandsleverantör som gäller din fastighet på anslagstavlan. Du hittar också all information genom att logga in på Mina sidor.

 
Din leverantör av bredband kan berätta mer om vilken utrustning du behöver och vilka alternativ du kan välja mellan. Om något krånglar kontaktar du leverantören direkt.

 
Byta propp i elskåpet

Det är hyresgästens ansvar att själv byta proppar om strömmen gått.

>> Se en film

 
Byte av lägenhet och direktbyte

Mina sidor erbjuder vi ett verktyg där du kan lägga upp dina önskemål om att byta bostad. Sedan matchas din annons automatiskt med de byten som läggs upp av andra hyresgäster.

Som hyresgäst kan du ha rätt att överlåta din hyresrätt för att genom byte erhålla en annan stadigvarande bostad.
 
För att få tillstånd vid ett byte krävs:
 • Att samtliga berörda hyresgäster har samtycke av sina hyresvärdar eller att hyresnämnden lämnat tillstånd till överlåtelsen.
 • Att du har ett förstahandskontrakt. 
 • Du kan byta till en annan hyresvärd och till annan ort.

Stena Fastigheter har som policy att inte bevilja bytesansökningar som inkommer inom ett år från det att hyresförhållandet inleddes och där hyresavtalet erhållits genom ett tidigare byte.

 

Blanketter för byte


Ny hyresgäst måste godkännas
För att Stena Fastigheter ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar emot bytet. Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen uppfyller våra  inkomstkrav, inte har några betalningsanmärkningar  och inte har misskött sitt tidigare boende.

Om den du vill byta bostad med inte är hyresgäst hos Stena Fastigheter ska intyg från arbetsgivare eller annan inkomstkälla som styrker inkomsten bifogas. Besiktning av lägenheten ska göras  och eventuella skador måste också regleras innan bytet kan genomföras.

Särskilda skäl för flera byten
Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte kräver Stena Fastigheter  särskilda skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid. 

Blankett för ansökan
När du hittat någon du vill byta bostad med skriver du ut blanketten ”Ansökan om direktbyte” från vår webbplats. Både du och den du vill byta med måste skriva under blanketten.

Handläggningstid
Handläggningstiden för ett byte är cirka 2 månader.

 
Cyklar och cykelrum

 
Din cykel ska parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller i ditt cykelrum om detta finns i just ditt hus. De cyklar som förvaras i cykelrummet och cykelstället ska vara hela och fungerande.
 
För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan cyklarna hindra utrymning eller stå i vägen för Räddningstjänsten samt så är det en brandrisk.
 
Vi sätter upp information i ditt trapphus i god tid före vi rensar  bort trasiga cyklar.

 
Disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjlighet att installera egen disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin är du själv ansvarig för.
 
Kolla med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset.

 
Dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller.
 
Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta Stena Fastigheter för att skriva om kontraktet.

Om du har frågor, kontakta din uthyrare.

 
E-faktura

 
Att betala sina räkningar med e-faktura är ett enkelt sätt att spara på miljön. Stena Fastigheter behöver då inte skicka en pappersfaktura dig - och då sparas både papper och transport.
 
Alla våra hyresgäster kan betala sin hyra med e-faktura. En e-faktura är samma sak som en vanlig pappersfaktura. Skillnaden är att e-fakturan skickas direkt till din internetbank medan pappersfakturan skickas hem till dig med posten. Den elektroniska fakturan och pappersfakturan ser nästan likadana ut.
 
Tre anledningar att välja e-faktura
1.Du får fakturan direkt till din Internetbank, och sparar både papper och transport för pappersfakturan som annars skulle skickats till dig.
2.E-faktura gör det enklare att betala dina räkningar. Du behöver inte skriva in krångliga OCR-nummer.
3.Du får en bra överblick över betalda och obetalda räkningar.

Gör så här
1.Gå in på din Internetbank och kontrollera att den erbjuder e-faktura till Stena Fastigheter. När du väljer att anmäla dig till e-faktura öppnas ett formulär. Formuläret är en anmälan till att ändra sitt betalningssätt till e-faktura, och ingen betalning.

2.Fyll i ditt kontraktsnummer, som finns på hyresavin, i formuläret tillsammans med övriga uppgifter. Det är bara du som är kontraktsinnehavare som kan betala med e-faktura.

3.När du fyllt i formuläret är du anmäld till e-faktura och har ändrat ditt sätt att betala din hyra till kommande avisering. Vi aviserar endast 1 gång per kvartal, vilket innebär att din första e-faktura kommer vid nästa hyresavisering.

4.Du får ingen avi per post när du har e-faktura. Läs alltid igenom din e-faktura - ibland använder vi den för att ge extra information till våra hyresgäster.
 
Vi skickar ingen bekräftelse på att du valt e-faktura som betalningssätt, eftersom detta är ett val du gör via din Internetbank.

 
El

Du måste teckna ett el-abonnemang för din lägenhet. Kontakta din elleverantör för information.
 
I vissa fall behöver du inte teckna något el-abonnemang, då vi i vissa område har vi inviduell mätning eller kollektiv el. Då betalas din elförbrukning via hyresavin. Detta framgår av ditt hyreskontrakt.

 
Flytta in

Besiktning och inflyttningsdag
Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den föregående hyresgästen. Du får tillträde till lägenheten tidigast klockan 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Nycklar
Nycklar får du på vårt kontor, av föregående hyresgäst eller av vår fastighetspersonal. Vid kontraktsskrivningen får du reda på vad som gäller i just ditt område.  


Städning av lägenheten
Om lägenheten inte är ordentligt städad när du flyttar in ska du omgående kontakta Serviceanmälan.
 
Hyra en bilplats
Om du vill hyra en bilplats i området tar du kontakt med uthyraren i din fastighet.

Tidigare inflyttning
Om du har kommit överrens med avflyttande hyresgäst om att få flytta in annan tid än tillträdesdagen tar du själv över ansvaret för och kontrollen av att städningen av bostaden är godkänd.
 
Om ytterligare städning behövs får du stå för arbete och kostnader. Kontakta alltid er fastighetsskötare innan. Som avflyttande hyresgäst bör du vara medveten om att det  är du som ansvarar för lägenheten så länge hyresförhållandet fortgår.
 
Inflyttningsbesök
Vi vill att du ska känna dig välkommen som hyresgäst hos oss och bli bekant med ditt nya område. Därför erbjuder vi ett inflyttningsbesök av din fastighetsvärd. Läs mer under rubriken Inflyttningsbesök.
 
Kom ihåg innan flytten:
 • Att teckna hemförsäkring
 • Att teckna nytt elavtal
 • Att begära flyttning av telefonen, bredband och tidning
 • Att göra en adressändring, både hos skatteverket och på adressändring​
Välkommen som hyresgäst!

 
Flytta ut

Här har vi samlat några tips på hur du gör din flytt så smidig som möjligt.
 
Besiktning
Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du kommer att få en uppsägningsbekräftelse med mer information om hur du bokar en besiktning. Den nyinflyttande hyresgästen får gärna delta och kontaktar den avflyttande hyresgästen för att veta tiden.
 
Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror, loftsäng mm som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage.
Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.
 
Avflyttning
Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.
 
Flyttstädning
Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.
 
Här hittar du en vår checklista för flyttstädning (PDF)
 
Lämna tillbaka alla nycklar
Alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen ska lämnas tillbaka. Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för.
 
Flyttransport och grovsopor
Om du vill veta vad som gäller för bilkörning och grovsopor i ditt område, ta kontakt med vår personal via Serviceanmälan på 0771 40 50 50. 
 
Vad ska man tänka på innan flytten?
- Flytta din hemförsäkring till ditt nya boende
- Gör en adressändring, både hos skatteverket ​och på adressändring
- Läs av elen
- Flytta din telefon, bredband och tidningsprenumeration.​
- Om du har e-faktura eller autogiro hos oss, avsluta detta hos din bank
 
 
Vi hoppas att du kommer trivas i din nya bostad
och önskar dig lycka till med flytten!

 
Flyttstädning

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Här hittar du en vår checklista för flyttstädning (PDF)

 
Förråd

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Stena Fastigheter ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.
 
Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Prata med ditt försäkringsbolag och ta reda på hur dina saker ska förvaras.

 
Grillning

På våren och sommaren tycker många om att grilla mat utomhus. Det är förbjudet att grilla med öppen låga på balkongen eller uteplatsen i flerfamiljshus. Men däremot kan du grilla med elgrill, om dina grannar inte störs av oset, eller på anvisade grillplatser i ditt område. 
 
Några matnyttiga grilltips från Räddningstjänsten:

 • Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar eller tändpapper.
 • Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.
 • Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt! Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
 • Ha släckredskap till hands! En hink vatten kan räcka. De som grillar i naturen uppmanas alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista kan räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta. 
 • Grilla minst 10 m från närmaste vägg, för att minska brandrisken.

 
Hemförsäkring

 

En av de första sakerna du ska skaffa dig när du flyttar till en lägenhet är en hemförsäkring. Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet.
 
Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, vattenskada eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig. Stena Fastigheters försäkring täcker inte din egendom. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om något inträffar i din bostad.
 
Exempel på när det är bra med en hemförsäkring
 • Vid en översvämning i ditt källarförråd är det via din hemförsäkring du får din ersättning.
 • Vid en lägenhetsbrand så får du ingen ersättningslägenhet av oss eller ersättning för dina saker. Ersättningen sker via ditt försäkringsbolag.

 

 
Hiss

Om hissen i din fastighet inte fungerar, ring det nummer som står i hissen eller vår serviceanmälan på tfn 0771 40 50 50.
 
Om du sitter du fast i hissen, använd larmknappen i hissen.

 
Husdjur

Varje kommun har egna regler för vad som gäller för husdjur. Här kan läsa mer om vad som gäller på din ort.

Hundar
Göteborgs kommun
Malmös kommun
Stockholms kommun
Uppsala kommun

Övriga husdjur
Göteborgs kommun
Malmös kommun
Stockholm​s kommun
Uppsala kommun

 

 
Hyresförhandling

 

Stena Fastigheter har förhandlingsordning på samtliga bostadsfastigheter, vilket medför att hyrorna förhandlas mellan Stena Fastigheter (eller ombud) och Hyresgästföreningen.
 
Din hyra kan ändras på olika sätt
 • Via den generella hyresförhandlingen som oftast sker en gång om året och som främst tar hänsyn till de allmänna kostnadsutvecklingen.
 • Via bruksvärdering, där lägenheten och fastigheten jämförs med kringliggande fastigheter med  jämförbar standard. Bruksvärdering görs när någon av parterna påkallar detta.
 • Vid standardhöjande åtgärder vilket oftast kräver godkännande av hyresgästen.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte betalar min hyra?
Om hyresgästen inte betalar sin hyra i tid går ärendet till Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Om hyresgästen trots inkassokravet inte betalar skickas ärendet vidare till Kronofogden för avhysning.

Vad händer om jag betalar min hyra ett par dagar för sent?
Om du betalar för sent får du betala dröjsmålsränta på nästkommande hyresavi.

Jag har inte fått någon hyresavi, måste jag ändå betala min hyra?
Ja, hyresgästen är skyldig, enligt undertecknat avtal, att betala hyran även utan avisering från hyresvärden

Jag skall resa bort och inte fått avin för nästa månad. Hur gör jag för att betala hyra innan avresa?
Det går bra att använda föregående månads OCR-nummer. Efter avisering och inbetalning placerar vi beloppet på rätt månad.

 
Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.
 
Var noga med OCR-numret
Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer!
 
Hyresavierna finns på Mina sidor
Du hittar också alla dina hyresavier på Mina sidor, där du enkelt kan logga in och kopiera rätt OCR-nummer.
 
Om du inte betalar i tid

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt till Intrum Justitia. Intrum Justitia skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är 180 kronor samt en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning eller att bli av med ditt hyreskontrakt. Kontakta Intrum Justitia direkt om du får ett inkassokrav.

Om du inte fått någon hyresavi
Om du inte får någon hyresavi från oss - kontakta din hyresadministratör direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

 
Frågor och svar
 
Vad händer om jag inte betalar min hyra?
Om hyresgästen inte betalar sin hyra i tid går ärendet till Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Om hyresgästen trots inkassokravet inte betalar skickas ärendet vidare till Kronofogden för avhysning.
 
Vad händer om jag betalar min hyra ett par dagar för sent?
Om du betalar hyran för sent får du betala dröjsmålsränta på nästkommande hyresavi.
 
Jag har inte fått någon hyresavi, måste jag ändå betala min hyra?
Ja, hyresgästen är skyldig, enligt undertecknat avtal, att betala hyran även utan avisering från hyresvärden. Du kommer också åt alla hyresavier via Mina sidor.
 
Jag skall resa bort och inte fått avin för nästa månad. Hur gör jag för att betala hyra innan jag reser?
Det går bra att använda  föregående månads OCR-nummer. Efter avisering och inbetalning placerar vi beloppet på rätt månad.

 
Individuell mätning av el och vatten

Vissa av våra fastigheter har individuell mätning av el och vatten. Om du bor i en fastighet med individuell mätning så betalar du för den el- och vattenförbrukning just du använder. Då mäts varje lägenhets förbrukning och debiteras separat på din hyresavi.

 
Inflyttningsbesök

 

Vi vill att du ska känna dig välkommen som hyresgäst hos oss och bli bekant med ditt nya område. Därför kontaktar fastighetspersonalen för ett inflyttningsbesök cirka 1 vecka efter det att du har flyttat in.
 
Vid mötet går ni tillsammans igenom boendemiljön, till exempel källarförråd, tvättstuga, miljöhus, soprum, trappuppgång. Ni pratar även om sådant som brandvarnare, hemförsäkring, serviceanmälan, nycklar och att vara en god granne.
 
Om du har något fel som måste åtgärdas brukar fastighetspersonalen kunna fixa detta under ert möte. Vid större fel så får du ringa Serviceanmälan.
 
Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

 
Kabel-tv

Göteborg, Stockholm, Uppsala, Upplands Väsby och Nacka
Tillgången till kabel-tv ser olika ut i olika områden. Det finns oftast information i din trappuppgång om vilket bolag som levererar kabel-tv i just din fastighet. Du hittar också informationen på Mina sidor.

Din leverantör av kabel-tv kan berätta mer om vilken utrustning du behöver samt vilket basutbud som finns bland kanaler. Om något krånglar kontaktar du leverantören direkt.

Malmö, Lomma och Lund
Du som bor i Malmö, Lomma och Lund har tillgång till både ett analogt och ett digitalt grundutbud från ComHem. Här kan du läsa mer om grundutbudet (PDF).

 
Krokar, beslag, med mera

Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Det är inte tillåtet att borra i badrummets väggar, då det lätt blir fuktskador.

 
Kundundersökning

 

Vi skickar regelbundet ut en enkät till ett urval av våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland annat frågor om boendet, servicen och den totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.

 
Lekplatser

För allas säkerhet är det viktigt att du anmäler om något är trasigt eller felaktigt på lekplatsen i ditt område. Du anmäler felet till Serviceanmälan på 0771 40 50 50 eller via vår webbplats. ​

 
Lägenhetsnummer

Vid kontakt med oss ska du alltid uppge vårt lägenhetsnummer. Detta finns på ditt kontrakt och på din hyresavi.
 
Nya nationella lägenhetsregistret
Staten ha beslutat att införa ett nytt nationellt lägenhetsregister. Varje lägenhet ska ha ett unikt nummer för sin lägenhetsadress enligt fastställt mönster. Systemet möjliggör bl a att man kommer att bli folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.
 
Numret till lägenhetsregistret är fyrsiffrigt och ska användas i din kommunikation med myndigheterna. Kontakta oss om du har svårt att hitta numret. Stena Fastigheter behåller sitt eget numreringssystem och därför bör ni använda detta nummer i er kontakt med oss.

 
Mina sidor

Mina sidor för hyresgäster hittar du massor av information som rör just dig och ditt boende. Bland annat finns det information om just din fastighet, dina betalningar och OCR-nummer, nyheter om ditt område, serviceanmälan och dina kontaktpersoner. Dessutom kan du lägga upp en annons bör byte av bostad om du är intresserad av det. ​

 
Mobiltäckning inomhus

​Mobiltäckning inomhus är ett stort och växande problem i hela Sverige när det gäller byggnader generellt och nyproducerade byggnader i synnerhet. De senaste årens fokus på hållbarhet och energieffektiviseringar har gjort att dagens byggnader inklusive fönstren är så välisolerade att radiovågorna dämpas. Tillsammans med flera olika aktörer tittar PTS, Post och Telestyrelsen nu på olika lösningar för att komma till rätta med problemet. 

 
Montering av vägghängd TV

 

Om du ska sätta upp en TV på väggen, kontakta din fastighetsvärd via Serviceanmälan på 0771 40 50 50 och få tips om hur du ska göra på bästa sätt. Ring först - borra sen!
 
Om skador i väggen uppstår vid avflyttning och nedmontering så debiterar vi hyresgästen för återställande.​

 
Mopeder och motorcyklar

Mopeder och motorcyklar får inte stå parkerade i källare. Detta p g a brandrisken, då dessa innehåller bensin eller diesel.
 
Mopeder ska stå parkerade på utmärkta platser. Du kan hyra en garageplats eller parkeringsplats för motorcykeln.

 
Målning och tapetsering

 

Innan du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om kontakta din fastighetsvärd via Serviceanmälan på 0771 40 50 50 först.

Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att välja färger och tapeter som är acceptabla för gemene man. Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.

Vid målning och tapetsering som beställts av Stena Fastigeter får du ingen hyresreduktion medan arbetet pågår. ​

 
Namnbyte på dörren

 

Om du vill byta namn på dörren eller lägga till ett extra namn, kontaktar du Serviceanmälan på 0771 40 50 50 eller gör en serviceanmälan via Mina sidor. Då ordnar din fastighetsvärd med en riktig namnlapp åt dig, vilket ser trevligare ut än handskrivna lappar. När vi lägger till ett extra namn på dörren innebär det inte att personen skrivs med på kontraktet.

 
Nycklar

Om du tappat dina nycklar kan vi beställa vi nya till dig. Ring Serviceanmälan på 0771 40 50 50. Du får betala för de nya nycklarna till ett självkostnadspris. Detta debiteras på hyresavin.

Om det fattas en nyckel vid avflyttning blir du ersättningsskyldig för detta.

 
Parabolantenn

Om du vill sätta upp en parabolantennen måste du alltid ansöka om skriftligt tillstånd hos Stena Fastigheter. Du skickar din ansökan till fastighetsförvaltaren. Har du inget skriftligt tillstånd är det förbjudet att ha en parabolantenn uppsatt.

 
Parabolantennen måste vara korrekt uppsatt annars finns risk att den kan trilla ner och skada någon. Det finns också risk för läckage vid uppsättningen som kan skada fastigheten eller hindra räddningstjänsten vid utryckning.

 
Persienner

Persienner är normalt inte standard utan är hyresgästens egendom. Du sköter därför underhåll och reparationer själv. ​

 
Personuppgifter

De personuppgifter som Stena Fastigheter inhämtar om dig hanteras enligt PUL (Personuppgiftslagen) och är endast de som är nödvändiga för att kunna administrera och formulera hyresavtal samt tillgodose dina önskemål som hyresgäst.

 
Pool och studsmatta

Du får inte sätta en pool eller en studsmatta på områdets gemensamma ytor. ​

 
P-plats och garage

 

Hur gör jag för att hyra en p-plats eller ett garage?
Våra lediga bilplatser söks här på vår webbplats. Du gör enkelt en intresseanmälan på den plats du är intresserad av. Sedan tar uthyraren kontakt med dig.

Bilar som parkeras på Stena Fastigheters p-platser ska vara registrerade och i kördugligt skick.
 
Får jag köra bil på gården?
Det kan vara tillåtet att köra in på gården vid in- och utflyttningar. Kontakta din förvaltare först för att få veta vad som gäller i just ditt område.
 
Får jag ställa min bil på en förhyrd p-plats utan tillstånd?
Om det krävs tillstånd för att parkera, så måste detta finnas synligt i bilens framruta.
 
Vad gör jag om någon står på min plats?
Kontakta först och främst aktuellt parkeringsbolag som har ansvar för din parkering. I andra hand kontaktar oss. Uppge registreringsnumret på den bil som har parkerat på din plats. Du får inte parkera på annan plats än den du hyr.
 
Vilken typ av bilplatser har Stena Fastigheter?
Vi har många olika bilplatser. Det varierar från fastighet till fastighet. Det kan vara kall- och varm garage, inomhus, utomhus, med bur, utomhus med tak. Vi har både för bil och mc.
 
Jag är inte hyresgäst hos Stena Fastigheter, kan jag ändå hyra en bilplats?
Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss kan hyra bilplats i mån av plats. I dessa fall tillkommer, i enlighet med mervärdesskattelagen, en moms (25 procent) på hyran av bilplatsen.

 
Relationsförvaltning

 

Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge.
 
Konkret innebär Relationsförvaltning® att vi arbetar med ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och ett nära samarbete med dem och andra lokala aktörer är grunden för hela arbetet.
 

 
Rökning

Av hänsyn till allergiker och brandsäkerhetsskäl råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen så som entréer, tvättstugor, källare och garage inom Stena Fastigheter.
 
I din egen lägenhet bestämmer du själv hur du vill göra med undantag för de rökfria boendemiljöerna. Det är tillåtet att röka på balkonger och uteplatser. Men tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av dina grannar. Visa därför alltid hänsyn.
 
Det är tillåtet att röka i din lägenhet om inget annat anges i ditt kontrakt. Vid avflyttning ska din lägenhet vara fri från röklukt. Du kan bli ersättningsskyldig om lägenheten är rökskadad.
 
Tänk på
- Visa hänsyn mot andra runt omkring när du röker
- Kasta inte fimpar från din balkong

 
Separation

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran och styrker med personbevis som visar att han eller hon har varit folkbokförd på adressen minst ett år.
 
Så gör du vid en separation
Om du ska separera, ta kontakt med din uthyrare för ett separationsintyg. Den som ska flytta skriver på baksidan av kontraktet under "Partiell uppsägning". Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet, utan den avflyttande får skriva på en bilaga till det befintliga kontraktet. Här tar den kvarboende ensamt ansvar för kontraktet.
 
Uppsägningstid och besiktning
Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Innan omskrivning av kontraktet görs ska lägenheten besiktigas.
 
Tvist löses av Tingsrätten
Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom vända sig till en bodelningsförrättare vid  tingsrätten. De bestämmelser som gäller mellan sambor och makar vid separation finns reglerat i lagen. Det är alltså inte Stena Fastigheter som avgör tvisten. Som huvudregel gäller att den sambo eller make som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.

 
Serviceanmälan

 
Vår personal kan alltid visa legitimation
Tyvärr förekommer det att ohederliga personer ringer på hos våra hyresgäster och utger sig för att vara personal från oss. Därför är det viktigt att du kontrollerar att personen verkligen kommer från Stena Fastigheter. Vår personal har alltid ”Stena-kläder” och kan legitimera sig med vår egen legitimation.  Du kan också ringa till vår växel på 075 24 15 000 och be att de dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att inte släppa in någon i din lägenhet förrän du är säker på vem personen är. 

 
Självförvaltning

I vissa av våra områden har vi självförvaltning. Att självförvalta kan innebära att man tar över delar av arbete i och kring fastigheten där man bor.

Detta kan då medföra en återbäring på hyran motsvarande den kostnaden Stena Fastigheter har för detta per lägenhet. (Denna uträkning utförs i samarbete med hyresgästföreningen). Självförvaltarna får också en pott som kan investeras i utemiljön och för inköp till arbetet med självförvaltning.
 
Vad gör en självförvaltare?
Arbetet kan bestå av skötsel av rabatter och utemiljön. Det kan också innebära trappstädning och andra saker beroende på intresset från hyresgästerna. Deltagandet är naturligtvis frivilligt.

Självförvaltning kan ha många positiva effekter såsom minskad nedskräpning och förstörelse. Trivseln ökar och grannsämjan blir bättre. Hyresgästerna kan på detta sätt påverka sitt boende på ett positivt sätt.
 

Vill du veta mer?
Hör av dig till din förvaltare

 
Skadedjur och ohyra

Om du skulle upptäcka skadedjur hemma i din lägenhet ska du genast ta kontakt med ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga för detta på uppdrag av oss på Stena Fastigheter. Det är helt kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få hjälp av dem. Här hittar du kontaktuppgifter till Anticimex.
 
Skadedjur sprider sig snabbt
Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, t ex kackerlackor, möss, mjölbaggar eller myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. På Anticimex webbplats kan du läsa mer om skadedjur, få hjälp att identifiera vilken typ av skadedjur du råkat ut för och få tips och råd. Om du inte anmäler det finns risken att skadedjuren eller ohyran sprider sig i huset och detta kan bli kostsamt för dig. Det är kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få en sanering. Detta betalar Stena Fastigheter.
 
Titta i resväskan om du varit utomlands
Om du är på semester kan du få med dig ohyra hem genom bagaget. Var försiktig när du kommer hem och packar upp resväskan. Då kan det t ex finnas ägg eller larver i din resväska.

 
Skötsel och underhåll

När du flyttar in i en lägenhet tar du även ansvar för att den sköts om ordenligt. Här kommer några enkla tips om hur du vårdar din lägenhet på bästa sätt. 
 • Var varsam med dina golv och dammsug i första hand. Torka golven med en lätt fuktad trasa emellanåt, men använd inga starka rengöringsmedel.
 • Tapeter med en yta av plast rengör du genom att torka dem försiktigt med en fuktig trasa. Övriga tapettyper bör du enbart dammtorka.
 • Torka av ventilationsdonen och diska eventuella galler med jämna mellanrum.
 • Se till att hålla kökets fläkt, filter och ventiler hålls rena eftersom fettansamlingar ökar brandrisken.
 • Torka bort fettfläckar från spishällen och ugnen så fort som möjligt så att inte fettet bränns fast. Kom ihåg att städa bakom spisen.
 • Rengör avloppet då och då för att minska stopprisken. Det är också viktigt att du inte spolar ner något som kan orsaka stopp.

Hyresvärden besiktigar lägenheten vid uppsägning. Kostnader för onormalt slitage debiteras eller åtgärdas av hyresgästen. Om du är det minsta osäker på vad du själv får göra i lägenheten kan du alltid kontakta din fastighetsskötare/värd så hjälper han/hon dig.

 
Snöröjning

 

Vi snöröjer på gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar.
 
Om du hyr en parkeringsplats så är det ditt ansvar att ta bort snön på själva parkeringsplatsen.

 
Spara energi och pengar

 
Spisfläkt

 

Vid installation av spisfläkt, kontakta din fastighetsvärd via Serviceanmälan på 0771 40 50 50 för att få den information du behöver för att få installera en spisfläkt.

 
Stopp i avlopp

Om du har stopp i avloppet ringer du till Serviceanmälan på 0771 40 50 50.

Kom ihåg att du inte får spola inte ner saker i avloppet, så som blöjor, matolja eller tops. Det kan skapa stopp i avloppet. För att undvika stopp bör du rensa golvbrunnen med jämna mellanrum. I nyare hus finns ofta en insats i golvbrunnet, som är enkel att lyfta upp och göra rent. När du rengjort den sätter du tillbaka den genom att trycka dit insatsen igen.

 
Störningar

 
Här hittar du information om vad som gäller vid störningar dagtid såväl som kvälls- och nattetid.

 
Söka lägenhet

Här kan du läsa mer om att söka lägenhet hos Stena Fastigheter och vår uthyrningspolicy. ​

 
Trappuppgång

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller sopor. Dessa saker kan medfara en brandrisk. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.
 
Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

 
Trappvärdar

 

Trappvärdarna är hyresgäster som tar ett lite större ansvar för sin trappuppgång. Nu letar vi efter nya trappvärdar i alla våra områden!

Trappvärdar stärker grannsämjan i våra bostadsområden. Vi har nu trappvärdar på alla våra orter. Som trappvärd blir man länken mellan grannarna och hyresvärden och underlättar på så sätt att skapa bra boenden där alla hjälps åt och trivs.

Som trappvärd kan man till exempel hjälpa till att hälsa nya hyresgäster välkomna, förmedla information och vara uppmärksam på önskemål och synpunkter från grannarna.

Vill du göra skillnad i ditt område?
Bli trappvärd! Ta kontakt med din förvaltare via vår växel på 075 24 15 000 om du vill veta mer!

Se vår film om trappvärdar

 

Trivsel i ditt boende

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och komma överens, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet.
 
 • Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.
 • Visa extra hänsyn efter klockan 22:00.
 • Förvarna dina grannar om du ska ha fest.
 • Mata inte fåglar från fönster, balkong eller i rabatter utanför huset.
 • Grilla på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad som gäller för ditt område.
 • Sätt balkonglådor på balkongräckets insida.
 • Se till att husdjur inte stör omgivningen.
 • Låt TV och stereo vara underhållning för dig själv, och inte för dina grannar.
 • Kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor.
 • Parkera endast inom anvisade platser.
 • Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och alltid låsa till exempel källardörrar.
 • Öppna inte entrédörren via porttelefonen, om du är osäker på vem personen är.
 • Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.
 • Städa efter dig och följ dom trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.

 
Tvättstuga och torkrum

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
 • Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.
 • Städa efter dig:
  - Rengör maskiner och torkskåp
  - Sopa och torka golvet
  - Rengör filtret i torktumlaren
  - Släng tomma förpackningar på rätt ställe
 • Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan
 • Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass
 
Frågor och svar
 
Vad gör jag om en maskin inte fungerar?
Ring serviceanmälan under kontorstid på 0771 40 50 50. Om det är efter kontorstid och du inte får ut din tvätt ur tvättmaskinen ska du ringa jouren. Telefonnummer hittar du i tvättstugan eller på anslagstavlan i trapphuset. Här kan du läsa mer om vad du ska göra om maskinen inte fungerar.
 
Vilka regler gäller för bokade tvättider?
Respektera de tvättider som är bokade och gå aldrig in på någon annans bokade tid utan att kontakta personen först. Vid förhinder avboka med hänsyn till dina grannar.
 
Får jag använda tvättstugan efter bokningsbara tider?
Respektera de tvättider som gäller för just din tvättstuga. Du får inte använda tvättstugan efter bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.
 
Får jag tvätta mattor eller bleka kläder?
Du får inte tvätta mattor i maskinerna, eftersom det förstör maskinerna. Om det finns mattvättmaskiner eller mattvättstugor där du bor ska dessa användas till detta ändamål. Du får inte heller bleka eller färga kläder i tvättmaskinerna. Detta förstör maskinerna och din granne som kommer efter dig kan få sina kläder förstörda.

 
Uppsägning

Uppsägning av lägenheten
Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.
 
Här hittar du blankett för uppsägning >>
 
Det går också bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress  så att vi lätt kan nå dig. Du skickar din uppsägning till uthyraren som är ansvarig i ditt område. Du får sedan ett brev från oss med en bekräftelse på att lägenheten är uppsagd.

Visningsplikt
När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan  visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av fastighetsskötaren, nära anhörig eller bekant som du har förtroende för.

Önskemål om tidigare datum
Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver på kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.

Besiktning
Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du kommer att få en uppsägningsbekräftelse med tid för besiktning. Den nyinflyttande hyresgästen får gärna delta och kontaktar den avflyttande hyresgästen för att veta tiden. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid förekommande fall, då besiktningen sker vid avflyttning, kontrolleras även städningen.

Avflyttning
Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

 
Ventilation

Det är viktigt att låta luften i din lägenhet cirkulera! Därför måste ventiler i din lägenhet vara öppna. Annars kan det uppstå otrevlig lukt och värmen sprids dåligt.

 

 • Vardagsrum och sovrum:
  Öppna alla ventiler så att luft kan komma in och cirkulera. Du rengör dem enklast med dammsugare och fuktig trasa. Vid ovanligt kalla dagar kan du tillfälligt stänga ventilerna.

 • Kök, badrum och klädkammare:
  Håll ventiler rena genom att dammsuga och torka dem med trasa, utan att ändra inställningarna.

 • Filter i spisfläkten:
  Rengör spisfläktens filter genom att låta det ligga i varmt vatten med diskmedel i 5 minuter, skölj av och låt torka.

 • Vädra:
  Vädra snabbt och intensivt! 

Dålig ventilation?
Om du upplever att ventilationen inte fungerar i din lägenhet, trots att du öppnat ventiler samt rengjort dem, ta kontakt med Serviceanmälan på 0771 40 50 50!

 

Läs gärna vår broschyr om ett gott inneklimat (PDF)

 

 

 
VärmeStora möbler och gardiner hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.

 

Vi levererar värme till din lägenhet för att temperaturen ska hålla minst 20 grader. Värmen regleras automatiskt hemma hos dig utifrån temperaturen utomhus.
 
Om du har över 20 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.
 
Låt luften cirkulera!
Det är viktigt att inte ha stora möbler framför elementen. Möblerna hindrar värmen från att komma ut i rummet. Om du dessutom har en termostat hemma luras den att tro att det är lika varmt i resten av rummet som vid termostaten. När luften får cirkulera känner termostaten av värmen i hela rummet och anpassar värmen i elementet efter temperaturen.

VAD GÖR JAG OM JAG FRYSER?
 
Ta kontakt med Serviceanmälan
Om du upplever att du har lägre än 20 grader hemma ska du genast ta kontakt med vår Serviceanmälan på 0771 40 50 50. Då kommer vår personal och mäter temperaturen på plats. De kan också undersöka att både element och ventilation fungerar som det är tänkt, eller om något behöver justeras för att det ska bli varmare i din lägenhet.
 
Detta kan du göra även själv:
 • Kontrollera att handvreden på dina element är helt öppna för maximal värme.
 • Låt luften cirkulera i lägenheten. Ställ inga möbler framför elementen. Rengör och öppna ventiler.
 • Mät temperaturen och kontrollera att du minst har 20 grader hemma. Lägg termometern mitt i rummet, ungefär en meter upp, till exempel på ett bord.

 

Läs gärna vår broschyr om ett gott inneklimat (PDF)

------------------------------------------------------------------------------
 
Frågor och svar om temperaturen i din lägenhet
 
Det är kallt i min lägenhet, vilken temperatur kan jag kräva?
– Vi följer Socialstyrelsens rekommendation som säger att vi människor mår bäst mellan 20 och 23 grader, så vi håller lägst 20 grader i våra lägenheter.
 
Förr var det varmare, vad har ni gjort?
– Tidigare varierade temperaturen i ett hus mycket. För att få en jämnare inomhustemperatur har vi justerat så att alla skall ha en rumstemperatur på lägst 20 grader.
 
Elementet är ju kallt, är värmen avstängd?
– Värmen styrs automatiskt av utetemperaturen. På hösten, när utetemperaturen varierar mycket, kan det ibland också förekomma en viss fördröjning i värmesystemet. Elementet kan alltså vara kallt om temperaturen i lägenheten är över 20 grader.
 
Här är bara 19,5 grader. Vad gör jag då?
– Temperaturen ska inte vara under 20 grader. Då gör du en serviceanmälan på 0771 40 50 50, så får du besök av din fastighetsvärd.

 
Överlåtelse

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs Stena Fastigheters samtycke alternativt hyresnämndens tillstånd.

Krav för överlåtelse av kontrakt

För att Stena Fastigheter ska bevilja en överlåtelseansökan krävs:

 • Att du varaktigt har sammanbott med personen som du vill överlåta hyresrätten till
 • Att lägenheten använts med gemensamt hushåll
 • Att den varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande samt den samboende

Inneboende kan inte överta lägenheten
En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att  överta  ett hyreskontrakt.  Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas.

Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.