Logga in

Stena sfären

Stena Fastigheter ingår i Stena sfären. Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Verksamheten spänner idag över flera områden - färjelinjer, rederiverksamhet, offshore, fastigheter, finans samt återvinning, miljö och handel.
 
Stena Sfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB jämte hel- och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.
 
Det delägda bolaget Concordia Maritime AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och är till 52% ägt av Stena Sessan AB. Huvudkontoren för samtliga moderbolag är placerade i Göteborg.