Logga in

Almedalsveckan

Stena Fastigheter kommer precis som tidigare år, att närvara på årets Almedalsvecka. Vi finns på plats under hela veckan och hoppas på många spännande möten. Vi kommer även att vara med på en hel del seminarium. Hoppas vi ses! 

MÅNDAG 3 JULI

Delad stad - Så kan vi förena Malmö
Arrangör: Malmö Högskola - en del av Öresundshuset
Tid: kl 13,00
Deltagare från Stena Fastigheter: Unni Sollbe - VD Stena Fastigheter Malmö​

Å ena sidan en stad med stort kulturutbud och sjudande affärs- och företagsliv.
Å andra sidan en stad med skottlossning på öppen gata, gängkrig och kriminalitet. Malmö har två vitt skilda sidor. Utvecklingen och bilderna av staden går isär. Och flera städer utvecklas i samma riktning. Hur kan vi tillsammans skapa socialt hållbara städer? 

Finns det plats för miljötänkande och social hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp?
Arrangör: Business Arena
Plats: Business Arena
Tid: 14,30-15,00
Deltagare från Strena Fastigheter: Ola Svensson - Fastighetschef Malmö

Finns det plats för miljötänkande och social hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp? Det handlar mycket om samma frågor år efter år när problemen på bostadsmarknaden diskuteras, men klart är att produktionstakten ökar i hela landet. Det finns till och med de som menar att det byggs för mycket. Viktigt är att de sociala och gröna byggstenarna finns med i utvecklingen. Hur säkerställs att det inte får stå åt sidan när byggtakten ökar? Hur ser arbetsmarknaden ut för ett fungerande bostadsbyggande? Hur kan de nya bostadsområden som växer fram utformas så att de främjar social hållbarhet?​


TISDAG 4 JULI

Frukostspecial: Finns det ett framgångsrecept för samverkan? 
Tid: 08,15-08,45
Deltagare från Stena Fastigheter: P-G Sabel - Vd Stena Fastigheter Stockholm 

Pulsen ökar i Haninge som är en av de största och snabbast växande kommunen i Stockholmsregionen. Bland annat pågår ett arbete med stadsutvecklingsplanen för att stärka den regionala stadskärnan. För att hantera en kraftig tillväxt i en kommun krävs det att alla drar åt samma håll, men att samverka är lättare sagt än gjort. I Haninge har kommunen och sju fastighetsbolag bildat en samverkansgrupp med gemensam finansiering. Målbilden är långsiktig fysisk planering, varumärkesarbete och näringslivsutveckling. Hur fungerar det praktiska samarbetet mellan kommunen och de privata aktörerna? Vilka positiva effekter vill man uppnå med denna samverkansgrupp?


ONSDAG 5 JULI

De nya svenskarna - en resurs för fastighetsbranschen
Arrangör: Fastigo
Plats: Business Arena​
Tid: 10,30-11,00
Deltagare från Stena Fastigheter: Maria Holmberg - HR

För en bransch i stort behov av arbetskraft finns det en grupp vars kompetens inte till fullo tas till vara, de nya svenskarna. Myndighetsapparater gör processerna långsamma och Arbetsförmedlingen har svårt att matcha kompetensen med de behov som finns. Hur jobbar fastighetsbranschen för att lättare och snabbare få in nyanländ kompetens till företagen? Hur valideras kompetensen på bästa sätt? Och hur går det med planerna på ett branschspecifikt statligt snabbspår? 

Fastighetsbolag kan motverka ökande otrygghet i bostadsområden
Arrangör: Business Arena​
Plats: Business Arena​
Tid: 15,15-15,45
Deltagare från Stena Fastigheter:​ Unni Sollbe - VD Stena Fastigheter Malmö

Många som bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden känner idag stor otrygghet. För första gången på 25 år ökar antalet mord trendmässigt i Sverige och den främsta anledningen är sannolikt dödsskjutningar relaterade till kriminella nätverk i storstädernas ytterområden. Det är inte enbart en fråga för polisen utan ett vidare samhällsproblem med utanförskap och ökande ekonomiska klyftor. Fastighetsbolagen har en nyckelroll i sammanhanget och kan genom olika samverkande insatser motverka en negativ utveckling.  Här diskuterar representanter för stora bostadsbolag olika typer av konstruktiva insatser som kan göras. ​


TORSDAG 6 JULI

Förorten också en dal av staden
Arrangör: Business Arena​
Plats: Business Arena​
Tid: 11,15-11,45
Deltagare från Stena Fastigheter: Ann-Catrine Dryselius - Fastighetschef Göteborg

Oro i omvärlden har inneburit protektionismen fått fäste på flera håll, dessa negativa vindar har även blåst inom vårt eget land. Här har samhällsbyggnadssektorn en central roll att spela. När det svaga utbudet av bostäder skapar barriärer och underblåser segregation är det viktigt att rätt fokus finns i stadsplaneringen. Stora planer finns för Göteborgs innerstad är men vad händer ute i förorterna? Går att på ett bättre sätt knyta ihop stadens ytterområden så att de inte riskerar att bli satelliter med svag koppling till resten av staden. Hur ser stadens planer ut i förorterna? Vilka är utmaningarna?


FREDAG 7 JULI

Så bygger vi bort bristen på bostäder- Bostadsbyggarna tänker fritt! 
Tid: 09,45-11,00
Deltagare från Stena Fastigheter: Jonas Larsson - Energi- och miljöchef

Den magiska siffran 700 000 nya bostäder hägrar vid horisonten. På vissa håll har byggandet onekligen tagit viss fart, men det ska till mycket mer för att den omfattningen ska bli verklighet. Här låter vi de riktiga experterna – de som bygger bostäder – tänka fritt om hur de skulle göra för att få riktig fart på produktionen. Sju representanter för sju tunga bostadsbyggare ställer sig på scenen och berättar om sina lösningar under sju visionära minuter.  ​​​
​​​​​​​​​​
​​