Logga in

​Stena Fastigheter och Skanska vinner kommunal marktävling i Göteborg med nyskapande koncept för social hållbarhet

2017-12-01 17:00

Stena Fastigheter och Skanska har vunnit en kommunal marktävling med fokus på social hållbar bebyggelse i Frölunda i Göteborg. Göteborgs Stad har bland annat värderat hur man bygger en inkluderande stad, där stor kraft har lagts på gemenskap, samhörighet, tolerans och öppenhet.

Stena Fastigheter och Skanska vann marktävlingen med ett koncept om hur ett inkluderande kvarter kan skapas i Välen Park i Frölunda. Bostadsområdet omfattar cirka 500 lägenheter och ska vara en plats där boende med olika förutsättningar känner sig hemma och en mångfald av besökare upplever sig välkomna.

-  Stena Fastigheter har en gedigen erfarenhet av att långsiktigt förvalta och utveckla bostadsområden med fokus på social hållbarhet genom vårt arbete med relationsförvaltning. All denna kunskap tar vi med oss in i våra nyproduktioner, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

I bostadsområdet kommer det att byggas både hyresrätter och bostadsrätter med gemensamma gårdar. Här kommer det även att finnas bostäder med särskild service för funktionshindrade, seniorboende och en bogemenskap med vänförening som är öppen för hela kvarteret. De gemensamma ytorna kan bland annat användas till cykelverkstad, återanvändning och odlingsmöjligheter.

För att skapa ett så bra bostadsområde som möjligt kommer stor vikt att läggas på dialogen med kommunen, idrotts- och föreningslivet, de boende och verksamma i området, olika experter och alla göteborgare som är intresserade av utvecklingen.

- Genom dialogen kan vi ta tillvara på människors goda idéer och engagemang, säger Agneta Kores.

Stena Fastigheter och Skanska vill även ge de som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till praktik- och läringsplats i samband med utvecklingen av bostadsområdet. Stena Fastigheter arbetar med social hänsyn där man tillsammans med sina entreprenörer erbjuder sysselsättning för arbetssökande som bor i något av Stena Fastigheters bostadsområden.

- Genom praktik- och läringsplatser får våra hyresgäster erfarenhet, coaching och kontakter som hjälper dem från utanförskap till ett första jobbet. Vi vill skapa en framtidstro och motivation hos våra hyresgäster, säger Agneta Kores.

 


Tillbaka