Navigera upp
Logga in

Vår strategi

Stena Fastigheter kan erbjuda en enorm kunskap från mångårig förvaltning av bostäder samt kontor. Detta tar vi tillvara i vår projektutveckling där hyresgästens framtida boende kommer i centrum. Vår nyproduktion karaktäriseras av innovation och utveckling.
 
Energiåtgång
Våra tekniska lösningar skall vara långsiktigt lönsamma och samtidigt bra för miljön. Vi lyckas understiga de för tillfället gällande lagkrav på energieffektivitet. Tillsammans med lokala miljökvalitetsmål forsätter vi att utvecklas när vi är med och ger vårt bidrag till den framtida stadsutvecklingen. Vi arbetar aktivt med energiuppföljning för att verifiera fastigheternas beräknade energiåtgång.
 
Individuell mätning
Stena arbetar med individuell mätning av alla de media där det är möjligt. Allt för att slutkunden själv skall kunna bestämma över sin förbrukning samt därmed också sina utgifter. Vi ser detta som en attraktiv valmöjlighet för vår kund.
 
Innovation
All vår produktion ska vara långsiktigt hållbar. Allt inbyggt material dokumenteras så vi i framtiden kan spåra det. Med hjälp av innovativa lösningar inom teknik och utformning så blir vi bättre och bättre för varje färdigställt projekt.
 
Organisation
All vår projektutveckling baseras på en genomtänkt projektprocess från idé till eftermarknad, där vi tillsammans med våra samarbetspartners arbetar för att få fram bästa möjliga produkt. Vi arbetar från tidiga markanvisningar fram till det att hyresgästen skall flytta in. Stena Fastigheter arbetar aktivt med projektutveckling för att skapa ökade värden i företaget.
 
Effektivitet
Våra nyproducerade bostäder karaktäriseras av att ytan utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. På det sättet försöker vi hitta en attraktiv och rimlig hyresnivå för våra kunder på en bostadsyta som innehåller de funktioner som efterfrågas.