Logga in

Framtidens ledare bor hos Stena Fastigheter

Framtidens ledare är Stena Fastigheter Malmös ledarutvecklingsprogram för unga som bor i Stena Fastigheters områden. Det första programmet har nu avslutats efter att deltagarna tränats nästan ett år i coaching, konflikthantering och att leda sig själva och andra utifrån ett värderingsstyrt ledarskap. 

– Det bästa med programmet för min del är att jag blivit mer själmedveten och fått verktyg i hur jag kan leda mig själv i min vardag men också andra. Om man funderar på att ta en ledande position i framtiden så kan jag verkligen rekommendera det här programmet, säger Sara Johansson, en av de 20 deltagarna i första omgången av programmet. 


Framtidens ledare är utvecklat speciellt för Stena Fastigheter Malmö och erbjuds till ungdomar 17-29 år som bor i Stena Fastigheters områden. Under programmet får deltagarna lära sig att leda sig själva och andra, samtidigt som de jobbar i en grupp tillsammans med andra unga och en av landets bästa coacher (Philip Diab från Lyxfällan). Deltagarna tränas bland annat i coaching, konflikthantering och att leda sig själv och andra utifrån ett värderingsstyrt ledarskap. Mellan tillfällena har deltagarna fått olika uppgifter att lösa utifrån individuella utmaningar. Ungdomarna har också själva fungerat som mentorer åt yngre som bor i området.

– Att gå programmet Framtidens ledare innebär att man blir mer medveten om det man säger och gör och hur det påverkar andra, samtidigt som man får verktyg att både utmana, stödja och hjälpa andra att kliva in i sitt eget ledarskap. Efter utbildningen kan deltagaren hjälpa en grupp att samarbeta och lösa konflikter på ett sätt som tjänar både gruppens och individernas utveckling, säger Philip Diab, ansvarig coach på programmet.