Logga in

En del av samhällsnyttan

Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge. Fokus ligger på barn och ungdomar, där extra insatser nu görs på områdena skola och arbete.
 
Konkret innebär Relationsförvaltning® att vi arbetar med ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Fokus ligger på barn och ungdomar och olika satsningar inom områdena skola, arbete och meningsfull fritid. Varje år drivs ett sextiotal olika projekt och aktiviteter, till exempel läxhjälp, sommarjobb för ungdomar, odlingsprojekt och aktivitetshus. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och ett nära samarbete med dem och andra lokala aktörer ligger till grund för hela arbetet.
 
Fokus på barn och unga
Om barnen och ungdomarna trivs i våra bostadsområden, så trivs också deras föräldrar och vill bo kvar länge. Ett sätt att få ungdomarna att trivas är att medverka till meningsfulla aktiviteter och bra mötesplatser. Ett exempel är Möllans Basement, där vi bidragit till att skapa en trygg mötesplats där ungdomar blir sedda och får strukturerad hjälp att förverkliga sina drömmar. När ungdomarna trivs och är engagerade i sin boendemiljö känner de också större ansvar och är rädda om den.
 
Skola, arbete och meningsfull fritid
För att bidra till trivsel och en bra framtid för ungdomarna i våra områden satsar vi dessutom stort på skola och arbete. Att bidra till att fler barn och ungdomar får en bra utbildning, blir bättre rustade för arbetslivet och får arbete är oerhört betydelsefullt både för individerna själva och för samhället. Varje år erbjuder vi sommarjobb till minst 300 ungdomar i våra områden. Utöver det erbjuder vi ett stort antal praktik- och lärlingsplatser och samarbetar med våra entreprenörer för att de ska göra likadant. Inom skolan stöttar vi med en rad åtgärder, till exempel läxhjälp, mentorer, studiebesök och matteprojektet Mathivation.
 
Relationsförvaltning® skapar samhällsnytta
Relationsförvaltning® skapar delaktighet och ökat ansvar hos hyresgästerna när de själva får vara med och påverka sin boendemiljö. Ökad trivsel ger i förlängningen färre omflyttningar, minskad skadegörelse och ökad kvalitet i boendet. För Stena Fastigheter innebär det ökat värde i fastighetsbeståndet och lägre kostnader eftersom slitage och skadegörelse minskar, vilket också bidrar till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Relationsförvaltning® är en viktig del i Stena Fastigheters strävan att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara boendemiljöer.
 
Se vår film om Relationsförvaltning®