Logga in

Vi stödjer

I över 30 års tid har det varit Stena Fastigheters uppgift att äga och förvalta fastigheter med ett långsiktigt perspektiv och att bidra till samhällsnyttan. De insatser som görs i Stena Fastigheters bostadsområden för bland annat barn och ungdomar är ett sätt.
 
Vi ägnar oss inte åt regelrätt sponsring utan försöker hitta gemensam nämnare och målsättning hos de organisationer som vi vill samarbeta med. På så sätt kan vi tillsammans åstadkomma mer med vårt samarbete. Detta är en del av vårt unika sätt att arbeta med Relationsförvaltning®.

 

Stadsmissionen Stockholm och SkåneNågra av talarna vid invigningen av Råd- och stödcentret Källan i Fisksätra.
 
Vi samarbetar också med Stadsmissionerna i Stockholm och Skåne. I Fisksätra utanför Stockholm driver Stadsmissionen, i ett unikt interreligiöst samarbete, Råd- och stödcentret Källan. Stena bidrar finansiellt till verksamheten.
 
 

Mitt liv

Mitt liv erbjuder mentorprogram för personer med utländsk bakgrund.
 
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Mitt Liv är en viktig och drivande aktör för att skapa ett samhälle där alla människor har lika värde & där arbetsmarknaden står öppen för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Genom ett kurs och mentorprogram ”Mitt Livs Chans” får personer med utländsk bakgrund möjligheten att bygga sig ett värdefullt professionellt nätverk och få nya kontakter i arbetslivet.
 
Stena Fastigheter bidrar till Mitt Livs verksamhet bland annat genom att våra medarbetare agerar som mentorer och vi tar även del av de utbildningar som Mitt Liv erbjuder inom mångfaldsarbete.
 
 
 

World Childhood Foundation Sedan 2005 bedriver vi ett samarbete med World Childhood Foundation. Precis som Childhood månar vi extra om utsatta barn och ungdomar i de projekt vi bedriver i våra bostadsområden.

 

Rosparken, Göteborg

 
I Rosparken hittar du bland annat 550 olika gammaldags rosensorter.
 
Rosparken, som ingick i utställningen »Göteborgs Lustgårdar 2008«, utgör nu en permanent del av den nyrestaurerade Trädgårdsföreningen. Parken omfattar 3000 kvadratmeter och här finns 500 gammaldags rosensorter blandade med perenner, blommande träd och buskar. Parken överlämnades 2008 som en gåva från familjen Sten A Olsson till Göteborgs stad.
 
 

Sten A Olssons stifelse för Forskning och Kultur

 
Madeleine Olsson Eriksson är styrelseordförande för stiftelsen.
 
Företagen inom Stena Sfären strävar efter att ta ett miljömässigt och socialt ansvar. Målet är att bidra till en positiv samhällelig utveckling såväl lokalt som globalt. En stor del av insatserna har kanaliserats genom Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.
 
Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse med ändamål att främja vetenskaplig forskning samt kultur i alla dess former. Stiftelsen stödjer även, genom sin kompetens och nätverk inom forsknings- och kulturområdena, bolagen inom Stena Sfären med bedömningar av forsknings- och kulturprojekt.