Bilder från byggområdet

Har kan du följa byggnationen av Askegården sedan första markarbetena under hösten 2017.

Våren 2019 

Byggnationen av Askegården fortsätter och ett helt nytt kvarter börjar ta form.

Vinter 2018/2019

Byggnationen av Askegården fortsätter och de två sista fastigheterna i produktionen börjar ta form.

Vintern 2018

Här nedan kan du se byggnationen över tid.

Hösten/vintern 2018

Parkeringshuset är nu färdigställt och det första bostadshuset är nästintill klart. 

Hösten 2018

Fasadmålning har påbörjats på det första huset samtidigt som det andra huset blir allt högre.
Parkeringsgaraget är i nästintill klart. 

Sommaren 2018

Drönarvy över byggnationen från Askims IP samt stillbilder från byggområdet.

Vår och sommar 2018

Byggnationen fortsätter enligt plan, två av bostadsfastigheterna är under arbete och parkeringshuset (längst bort till höger) börjar bli klart.

Våren 2018

P-huset och de två första fastigheterna börjar ta form.

Februari 2018

Byggnationen av Askegården i vinterskrud.