Boendedialog

På Briljantgatan och Smaragdagatan i Göteborg

Sedan flera år har stora satsningar gjorts i området, bland annat genom vår relationsförvaltning för att skapa trivsel och trygghet. Hyresgästerna har varit med och utvecklat sina kvarter och vi har tillsammans med våra hyresgäster arbetat fram de åtgärder som nu genomförs.

Dialog om renoveringen

Vi har träffat nära 300 av er som bor i området och fått in över 500 synpunkter kring renoveringen och utvecklingen av bostadsområdet. Synpunkterna är mycket viktiga för oss när vi tittar på vilka åtgärder som ska genomföras i renoveringen.

Hyresgästerna lämnade in över 500 post-it-lappar med synpunkter och önskemål till oss inför renoveringen.
Hyresgästerna lämnade in över 500 post-it-lappar med synpunkter och önskemål till oss inför renoveringen.
Vi träffade över 300 hyresgäster i olika sammanhang under dialogen. Bland annat i dialoglokalen.
Vi träffade över 300 hyresgäster i olika sammanhang under dialogen. Bland annat i dialoglokalen.
De unga i området var mycket engagerade i hur gårdarna kan förändras.
De unga i området var mycket engagerade i hur gårdarna kan förändras.
Dialoglokalen i området stod öppen under hela tiden.
Dialoglokalen i området stod öppen under hela tiden.