Historia

Briljantgatan och Smaragdgatan byggdes under rekordåren 1965

Briljant- och Smaragdgatan byggdes under rekordåren

Briljant- och Smaragdgatan byggdes 1965, under de så kallade rekordåren då 1,4 miljoner nya bostäder byggdes i Sverige. Under denna period slog byggandet rekord i mängd och skala. Man byggde med andra, nya material, på andra lägen och för andra boendekategorier än tidigare.

I det bostadspolitiska programmet var regeringens ambition att man skulle bygga bort bostadsbristen med 100 000 lägenheter per år, i tio år, mellan 1965-1975. Detta kallades Miljonprogrammet.

Man lyckades vända bostadskrisen och många unga familjer fick för första gången en egen modern bostad. Boendestandarden förbättrades och man fick varmvatten, rymliga kök, badrum och balkonger.

En tredjedel av det som byggdes mellan 1965-1976 kom att utgöra de höga flerbostadshus som vi idag förknippar med miljonprogrammet. Under 60-talet rådde modernismens stilideal och arkitekturen skulle ge uttryck för det moderna samhället. Man byggde stora volymer och gärna på höjden. I det framväxande folkhemmet ville man bort från städernas ohygieniska och trånga bostäder. Idealen var rationalitet, luftighet och det enkla avskalade. Det fanns också föreskrifter kring lekplatsernas storlek och placering, tvättstugor och parkeringsplatsernas placering. Många hus hade nu också lokaler för verksamheter som kiosk, frisör och förskola.

Ett tidstypiskt bostadsområde

Briljant- och Smaragdgatans bostadsområde är ett exempel på tidig rekordårsbebyggelse – innan miljonprogrammet storskalighet.

Området består av 15 hus som ligger i två rader och ramar in ett stort gårdsområde med gångvägar, gräsmattor, lekplatser och tvättstugor. Huskropparna varierar i storlek och placering och placering är anpassade till den kuperade terrängen. I stort sett alla lägenheter vetter mot natur eller naturlik plantering. Man byggde husen med prefabricerade betongstommar och fasadelement, vilket var typiskt för den tidens strävan att rationalisera byggandet och positiva syn på nya material. Med tog tillvara på betongens möjligheter till mönster- och skuggverkan. På håll upplevs husen ljusa, men på nära håll upptäcker man den unika mönstringen i relief. Bostadshusen är i sin helhet välbevarade sedan uppförandet om än märkta av ålder och slitage.

Celander Forser Lindgren arkitektkontor står bakom husen på Briljant- och Smaragdgatan. De är kända för sina radhus- och flerbostadsområden. 

Walter Bauer står bakom landskapsarkitekturen i Briljant- och Smaragdgatans bostadsområde. Han var en mycket väl ansedd och internationellt erkänd trådgårdsmästare. Han är mest känd för sina restaureringar av slottstrådgårdar.