Tryggt och trivsamt

På Briljantgatan och Smaragdagatan i Göteborg

För Stena Fastigheter är det viktigt att människor känner sig trygga och trivs i de områden där de bor, därför arbetar vi långsiktigt i nära samarbete med er hyresgäster, föreningar, skola, kommun och polis. Stena Fastigheteter anordnar bla fritidsaktiviter, svenskakurser, odlingsmöjligheter samt familjedagar där människor kan umgås. Under de senaste fem åren har över 150 ungdomar som bor i Stena Fastigheters bostäder i Tynnered sommarjobbat för Stena Fastigheter.

Relationsförvaltning

På Briljantgatan och Smaragdgatan pågår flera olika projekt inom ramen för vår relationsförvaltning. 

Håll utkik i trapphuset och på Mina sidor efter inbjudan. Har du en idé vad du vill göra tillsammans med dina grannar? Kontakta vår relationsförvaltare Sari Isberg på telefon 075-241 50 60 eller sari.isberg@stena.com

Belysning för trygg utomhusmiljö

Under 2017 och 2018 har flera insatser gjorts för att bidra till en tryggare utomhusmiljö och gemensamma utrymmen. All belysning på fasader och stolpar har bytts ut och ytterligare 90 nya belysningspunkter har satts upp. Även inne i trapphusen har belysningen setts över och trapphusen har målats i varma färger. Entré- och förrådsdörrar har bytts ut och ersatts av säkerhetsdörrar och ståldörrar. Hyresgästerna har varit delaktiga och kunnat påverka så att belysningen ska bli så bra som möjligt. Just nu pågår installation av elektroniska entrésystem och porttelefoner.