Skolor

I Vega finns både skolor och förskolor för att möta alla nyinflyttade!

I Vega planerar man öppna mellan sex till åtta förskolor de närmsta åren, för att möta de inflyttande barnfamiljerna. I augusti 2020 öppnade en helt ny F-6-skola. Även en F-9-skola planeras i Aktivitetshuset som planeras intill pendeltågsstationen och som även planeras rymma fritidsgård, gym, idrottshall och bibliotek. I Haninge med omnejd finns dessutom både gymnasium och folkhögskolor.