Boendedialog

Du som bor i bostadsområdet har många kloka synpunkter på hur vi kan utveckla området och det vill vi ta tillvara. Genom att lyssna in, diskutera och föra dialog tillsammans med er som bor här kommer vi fram till en hållbar lösning.

Inför renoveringen har vi haft flera olika dialoger och tillsammans kom vi fram till att renoveringen sker på en grundnivå med möjlighet för hyresgästerna att göra olika tillval. Tack till alla som engagerat sig! Under renoveringen fortsätter dialogen med berörda hyresgäster.

Intill Pennygången bygger vi Ekebäckshöjd med 600 nya bostäder, äldreboendet, matbutik och förskola. I vår utveckling av de nya kvarteren är de kringboendes kunskaper, önskemål och idéer på hur vi kan utveckla området mycket värdefulla. Bland annat tar vi med oss önskemål om mataffär, cykelverkstad, gym och prylbytarrum, in i våra nya kvarter.

Öppet hus & workshop om renoveringen

Hyresgästernas synpunkter är viktiga vid utvecklingen.
Hyresgästernas synpunkter är viktiga vid utvecklingen.
Workshop med hyresgästerna på Pennygången i maj 2016
Workshop med hyresgästerna på Pennygången i maj 2016

Replokal, utegym och bättre cykelvägar - i nyproduktionen

På våra boendedialoger om nyproduktionen  träffar vi hyresgästerna som kommer med bra inspel till hur vi utvecklar området.
På våra boendedialoger om nyproduktionen träffar vi hyresgästerna som kommer med bra inspel till hur vi utvecklar området.
Bland annat finns önskemål om mataffär, cykelverkstad, gym och prylbytarrum, vilket vi tar med oss in i våra nya kvarter.
Bland annat finns önskemål om mataffär, cykelverkstad, gym och prylbytarrum, vilket vi tar med oss in i våra nya kvarter.

Workshop om framtidens boende

För att ta redan på hur våra hyresgäster ser på framtidens boende genomförde vi en workshop.
För att ta redan på hur våra hyresgäster ser på framtidens boende genomförde vi en workshop.
Vi fick in många spännande förslag från hyresgästerna på smarta lösningar som förenklar vardagen.
Vi fick in många spännande förslag från hyresgästerna på smarta lösningar som förenklar vardagen.
Vi diskuterade vilka utrymmen som kan vara gemensamma i framtiden, för att hjälpa oss leva mer hållbart.
Vi diskuterade vilka utrymmen som kan vara gemensamma i framtiden, för att hjälpa oss leva mer hållbart.