Nu är det dags att byta fönster!

Status för fönsterbytet

Bytet på Karpgatan är i full gång och beräknas vara klart under vecka 27. Efter sommaren påbörjas Fisksätra Torg, ojämna sidan, som beräknas vara klart under vecka 39.

Polstar, som utför fönsterbytet, beräknar att 1 trapphus tar cirka 1 vecka och de börjar med lägenheterna högst upp och arbetar sig sedan neråt. Ett helt hus tar därför cirka 6-7 veckor totalt.
Ett fönsterbytet tar mellan 3-5 timmar beroende på hur många fönster du har i din lägenhet och arbetet kan komma att fördelas över två olika dagar. 

Undrar du något över ditt fönsterbyte?
Kontakta Jan Larsson, Polstar
Telefon - 076 169 99 03 eller mail jan@polstar.se

När vi byter fönster i våra äldre hus sätter vi in nya fönster med så kallat energiglas. Dessa fönster ger bättre isolering mot kyla och ljud än de fönster som sitter i just nu. De nya moderna fönstren släpper även ut mindre värme vilket betyder att det går åt mindre energi för uppvärmning, vilket är bra för miljön.
Fönsterbytet är en del av upprustningen av vårt befintliga bestånd för framtidens Fisksätra.

Så här går ett fönsterbyte till

Vi har upphandlat en entreprenör, Polstar, som utför fönsterbytet på uppdrag av oss. Polstar beräknar att 1 trapphus tar cirka 1 vecka och de börjar med lägenheterna högst upp och arbetar sig sedan neråt. Polstar aviserar i trapphuset cirka 2 veckor innan med mer information om fönsterbytet och cirka 1 vecka innan får du personlig avisering med mer detaljer när det är dags för just din lägenhet.

Fönsterbytet tar mellan 3-5 timmar beroende på hur många fönster du har i din lägenhet och arbetet kan komma att fördelas över två olika dagar. För att kunna utföra fönsterbytet på ett effektivt sätt men också för att tillgodose så många som möjligt så får fönsterbytet även utföras på lördagar. 

Dessa moment ingår i ett fönsterbyte

1

Rivning av gammalt fönster

2

Montering av nytt fönster

3

Nya foder, fogning och målning

4

Grovstädning av arbetsytan

5

Utvändiga fasadarbeten

1
Rivning av gammalt fönster
2
Montering av nytt fönster
3
Nya foder, fogning och målning
4
Grovstädning av arbetsytan
5
Utvändiga fasadarbeten

Vad förväntas av mig?

Polstar behöver komma in i lägenheten vid flera tillfällen under de dagar då fönstren byts i din lägenhet då material ska in och ut och för att olika hantverkare arbetar med olika moment. Kan du inte vara hemma så ber vi dig att lämna en nyckel i nyckeltuben.
Har du ingen nyckeltub? Information om vart och hur du lämnar in din nyckel kommer cirka 2 veckor innan det är dags för ditt fönsterbyte.
För att fönsterbytet ska ske smidigt som möjligt så ber vi dig att förbereda dig genom att:

  • Plocka bort blommor, prydnader i fönstrena och på fönsterbrädor
  • Häng ner och ta bort gardiner i fönster
  • Lämna fritt arbetsutrymme på cirka 1 meter framför fönstren och flytta eventuella möbler som står ivägen. Detta gäller även på balkongen.

När man byter fönster så dammar det en del då man gör ett ingrepp i fasaden. Polstar täcker golvet vid arbetsytan så gott de kan och grovstädar efter sig, men du som hyresgäst får vara beredd på att torka av och städa lite extra efteråt.

Persienner

Dina nya fönster är utrustade med persienner. Skötsel av dessa ansvarar du själv för och om persiennerna i framtiden går sönder är det du som hyresgäst som själv beslutar om du vill bekosta nya. Du kan alltså inte göra en serviceanmälan till oss om dina persienner går sönder. Om det däremot skulle det vara något garantifel på de nya persiennerna gör du snarast en servicenmälan så att leverantören kan åtgärda felet.

Visste du att förutom att skydda mot ljus och solvärme kan du också använda persiennerna mot kyla? Håll dem nere på natten så isolerar de och hjälper till att bevara värmen i din lägenhet!

Hyreshöjning efter fönsterbyte

I och med fönsterbytet i Fisksätra så har vi på Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning om 7 kr per kvadratmeter och år. Hyreshöjningen kommer märkas på din faktura efter att fönster- och balkongdörrsbytet är klart och besiktningen är godkänd för ditt hus.

Exempel på uträkning av hyreshöjning: För en lägenhet på 77 kvm motsvarar hyreshöjningen cirka 45 kr/månad.

Fakta

Entreprenör: Polstar
Kontakt: Jan Larsson 076 169 99 03 (telefontid vardagar 08.00-17.00) eller mail jan@polstar.se

Arbetstider för fönsterbytet:
Måndag - fredag 07.00 - 18.00
Lördagar 09.00 - 14.00
Vissa störande moment förekommer under arbetstiderna.

Olivia Åkerblom

Olivia Åkerblom

Har du andra frågor angående ditt fönsterbyte så kontaka mig!