Jag vill ha en plats, hur fungerar det?

I Fisksätra finns både parkeringsplatser i garage och utomhus, alla är så kallad oreserverade platser som kräver ett digitalt parkeringstillstånd. Parkeringen administreras och kontrolleras av Parkando.

I Fisksätra finns oreserverade parkeringsplatser både utomhus och i de nyrenoverande garagen För att parkera på någon av de oreserverade platserna så behöver du köpa ett parkeringstillstånd. Tillståndet är digitalt och du köper det via Parkando

UTOMHUSPARKERING

Varje hushåll kan nyttja max 2 st tillstånd för boendeparkering utomhus, det betyder att du kan ha två stycken bilar inom ditt hushåll som du kan ha parkerade utomhus med boendeparkering.

GARAGE

Parkeringstillstånd för de nyrenoverade garagen köps via Parkando.
Garagen öppnas och stängs genom en digital nyckel via appen Parakey, du använder alltså mobilen som fjärrkontroll helt enkelt.

KONTAKT

Vill du veta mer eller få hjälp med att skaffa parkeringstillstånd? Kontakta Parkando på 08-408 396 38
eller kundservice@parkando.se. Du kan även läsa mer på deras hemsia www.parkando.se/stena.