Visionsbild

Detaljplanen för Fisksätra entré på granskning

14 AUGUSTI

Detaljplanen för Fisksätra entré är på granskning 14 augusti till och med onsdagen den 11 september 2019. Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget finns att läsa i sin helhet på biblioteken i Fisksätra och Nacka Forum samt i Nacka kommuns utställningshall i Stadshuset, Granitvägen 15. Planförslaget och hur du lämnar synpunkter finns även på Nacka kommuns hemsida. Synpunkter ska vara inlämnade senast onsdagen den 11 september 2019.
Måndagen den 26 augusti kl. 16-19 kommer representanter från Nacka kommun och Stena Fastigheter att finnas på plats för att svara på frågor om planförslaget. Platsen är Stena Fastigheters Dialoglounge (bottenvåningen i Fisksätracentrum). Välkomna!

Under granskningsperioden har Dialogloungen delvis ändrade öppettider:
Onsdag 14/8 kl 14-17, måndag 19/8 kl 16-19, onsdag 21/8 kl 14-17, måndag 26/8 kl 16-19.
Från och med onsdag 28/8 är öppettiderna: Måndagar kl 15-18, onsdagar kl 15-17.