Planer för Folkets hus

18 JUNI

I och med att Fisksätra Skola ska byggas om för Viktor Rydbergs skola behöver bland annat Folkets hus evakueras från skolan. Stena Fastigheter kommer bygga en tillfällig lokal till Folkets hus som kommer att placeras på parkeringen i närheten av centrum. Byggnationen kommer att ske under hösten och vintern och stå klar till våren 2020. Vi kommer i samband med detta att ändra parkeringstiderna från 3 timmar med p-skiva till 1 timme med p-skiva.