Takrenovering

Nu har renovering av taken startat!

Status för takrenovering

Takrenovering är snart klar på Karpgatan och startar nu på Fisksätra Torg!

Takrenoveringen på Karpgatan 1-13 är igång och beräknas vara klart under vecka 24. Även Fisksätra Torg 1-13 har startat och beräknas vara klart i augusti. Karpgatan 2-14 i beräknas starta i maj.

Vi planerar även att starta med Ålgatans tak i början av sommaren.

 

Nu har vi startat takrenovering i Fisksätra. Först ut är taken på Lakegatan, sedan kommer vi fortsätta med hus för hus och tak för tak. 
Här besvarar vi de vanligaste frågorna:

När startar vi? Hur länge pågår det?  

Det är entreprenören BVS som arbetar med taken. En takrenovering pågår i ungefär 3-4 månader och dem kommer jobba mellan 07.00 - 16.00 måndag till fredag.

Hur sker arbetet? Kommer det påverka mig som hyresgäst? 

Entreprenörerna kommer upp på taken via en transporthiss vid sidan av huset, även ett trapptorn monteras på andra husgaveln. Så du som hyresgäst kommer inte att störas av spring i trapphuset. 
Väderskydd kommer att monteras på taken men det kommer inte påverka dig som hyresgäst mer än att det eventuellt kan låta lite stundvis för dig som bor längst upp i huset när dessa sätts dit.  

Vad gör vi för åtgärder och varför?  

Livslängden på takens ytskikt börjar gå ut och samtidigt som vi renoverar dessa skapar vi även en bättre isolerande effekt.
Dessutom installeras solceller vilket är ytterligare en hållbar aspekt.   

För att bibehålla ett gott tätskikt samt fungerande avrinning byter vi takpapp och lägger ett tilläggsisolerande lager. Vi kompletterar med nya takbrunnar och taksäkerhet. 

Vad är det ni sätter på taket?  

Vi installerar solceller på taken. Solceller är en del av framtidens energi! Solceller har en tydlig positiv påverkan på miljön. Under sin driftstid avger solcellerna inga ämnen eller utsläpp och det är tysta. Därmed kan elenanvändas i vårt vanliga elnät. 

Resultatet? 

En mer hållbar fastighet både konkret med täta och läckagefria tak men även miljömässigt med minskad energiförlust. Dessutom levereras grön el till fastigheten genom solcellerna!