Takrenovering

Nu har renovering av taken startat!

Nu har vi startat takrenovering. Först ut är taken på Lakegatan, sedan kommer vi fortsätta med hus för hus och tak för tak. 
Här besvarar vi de vanligaste frågorna 

När startar vi? Hur länge pågår det?  

Ett tak på Lakegatan är kalrt och nu har vi påbörjat arbetet på det andra huset. Arbetet beräknas pågå i ungefär 10 veckor och de arbetet sker mellan klockan 07-16 på måndag-fredag. 

Hur sker arbetet? Kommer det påverka det mig som hyresgäst? 

Entreprenörerna kommer upp på taken via en transporthiss vid sidan av huset, även ett trapptorn monteras på andra husgaveln. Så du som hyresgäst kommer inte att störas av spring i trapphuset. 
Snöskydd kommer att monteras på taken men det kommer inte påverka dig som hyresgäst mer än att det eventuellt kan låta lite stundvis för dig som bor längst upp i huset när dessa sätts dit.  

Vad gör vi för åtgärder och varför?  

Livslängden på takens ytskikt börjar gå ut och samtidigt som vi renoverar dessa skapar vi även en bättre isolerande effekt.
Dessutom installeras solceller vilket är ytterligare en hållbar aspekt.   

För att bibehålla ett gott tätskikt samt fungerande avrinning byter vi takpapp och lägger ett tilläggsisolerande lager. Vi kompletterar med nya takbrunnar och taksäkerhet. 

Vad är det ni sätter på taket?  

Vi installerar solceller på taken. Solceller är en del av framtidens energi! Solceller har en tydlig positiv påverkan på miljön. Under sin driftstid avger solcellerna inga ämnen eller utsläpp och det är tysta. Därmed kan elenanvändas i vårt vanliga elnät. 


Resultatet? 

En mer hållbar fastighet både konkret med täta och läckagefria tak men även miljömässigt med minskad energiförlust. Dessutom levereras grön el till fastigheten genom solcellerna!