Upprustning av husen i Fisksätra

Bättre inomhuskomfort, mindre klimatpåverkan - ett bättre boende.

Samtidigt som vi bygger ett nytt Folkets hus, rustar upp skolan och bygger nya bostäder kommer vi att rusta upp de befintliga husen. Utvecklingen av Fisksätra kommer pågå under många år och planeringen är ännu i ett tidigt skede. Eftersom det är många bostäder och fastigheter i Fisksätra vill vi vara säkra på att en insats eller åtgärd blir bra innan vi gör ändringen i hela området. Därför planerar vi att först genomföra alla åtgärder i mindre skala - i ett hus. Vi vill bland annat göra detta:

Garagen: Garagen började renoveras i september 2019 och i början av 2021 stod de första fyra garagen färdiga. Planen är att samtliga garage i området ska vara färdigrenoverade till sommaren 2022. Renoveringen innebär att garagen blir tryggare och säkras för framtiden. Vi målar bland annat om i ljusare färger, sätter in ny och bättre belysning, och dörrar med glas för bättre översikt. Du kan läsa mer om renoveringen, se tidplan och en sammanfattande film på vår informationssida för garagereoveringen

Klimat- och energi: Vi vill isolera våra befintliga fastigheter bättre för att skapa ett behagligare inomhusklimat. Det innebär att vi kommer att byta yttertak på husen och byta fönster i lägenheterna. Detta medför att vi gör klimatet en tjänst genom att energiförbrukningen blir mindre. I samband med att vi byter ut yttertaken kommer vi dessutom att installera solceller på taken. När solcellerna är på plats kommer vi att producera vår egen gröna el! Vi kommer även rusta upp trapphusen och vi planerar för att passa på att byta ut eller renovera uteplatser och träbalkonger. 

Gårdarna: Vi vill i dialog med dig som är hyresgäst i Fisksätra ta reda på om och hur vi kan utveckla gårdarna mellan husen. Här kan man tänka sig enklare åtgärder/insatser på varje gård som totalt sett skapar en bra variation och ett stort utbud av aktiviteter, t ex boulebana, odlingslotter, grill/syrénberså med trädgårdsbord, enklare träningsredskap.

Centrum / torget: Vi har haft en digital enkät om centrumutvecklingen och därigenom mottog vi massor av bra tips från hyresgäster i Fisksätra. Dessa önskemål och tips tar vi självklart med oss i planeringen för utvecklingen av centrummiljön!

Ökad trygghet: Vi vill öka den upplevda tryggheten i området genom bättre belysning såväl inom- som utomhus, ljusare färger i källare och garage, tryggare tvättstugor och passersystem som innebär att endast du som bor har tillgång till vissa delar av fastigheten.

Plusstandard: Plusstandard innebör en nyrenoverad lägenhet med modernare standard, med bland annat ett renoverat badrum och kök! Du som hyresgäst har möjlighet att ansöka om att få din lägenhet plusrenoverad av oss, eller att byta till en lägenhet som redan är plusrenoverad. När en lägenhet blir uppsagd så renoverar vi den enligt vår plusstandard, och annonserar ut den för dig att söka via Mina sidor. Läs mer och se bilder samt film från en plusrenoverad lägenhet på vår sida för plusstandard.