Stort tack för dina svar!

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor för utvecklingen av Sköndals centrum.