Vårt hållbarhetsarbete

Att investera i trygghet är att investera i framtiden. Ett kvarter som är tryggt och trivsamt har framtidstro, här vill människor bo och bo kvar länge. Vi vet och vi ser effekten. Den sociala hållbarheten är en del av vårt DNA och i över 20 år har vi utvecklat vårt arbetssätt med avstamp i löpande investeringar och relationsförvaltning.

Stadsutveckling med omtanke

Vi jobbar lokalt och tänker globalt. Alla våra kvarter har lokala planer utifrån Stena Fastigheters gemensamma hållbarhetsmål, som är utformade för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Så allt vi gör i våra kvarter bidrar till de globala målen. Genom att ta sikte på livet i och bland husen, så skapar vi de bästa förutsättningarna för kommande generationer.

De största hållbarhetsaspekterna för Stena fastigheter är social stabilitet och klimatförändringarna. De två utmaningarna påverkar vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt, och vi vet att vi också har en nyckelroll som en av Sveriges största fastighetsägare för att skapa de bästa förutsättningarna för att leva och verka hållbart i våra kvarter.

Vi har prioriterat sex globala hållbarhetsmål som vi, genom vår verksamhet, har stora möjligheter att utveckla. Vi har också en mer detaljerad plan för hur vi ska uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Alla kvarter, projekt och nyproduktioner inventeras och arbetas fram genom sju olika fokusområden. Ett av dem - kanske det viktigaste - är långsiktigt ägande. 

Det långsiktiga ägandet gör hållbarhet till en given del av vår kärnverksamhet.

Relationsförvaltningen är den strategiska ledstjärnan för HUR vi utvecklar kvarteren. Det är vårt arbetssätt och omfattar verksamhet, alla medarbetare. Till stöd har vi en relationsförvaltare som håller ihop och driver arbetet på varje ort. Det ger en god grund för dialog och medskapande som skapar trivsel, trivsel stärker kvarteren och ger i sin tur goda förutsättningar för att vi tillsammans ska ta oss an de riktigt stora hållbarhetsutmaningarna.

Det är för oss stadsutveckling med omtanke.

Våra löften och mål

De största hållbarhetsaspekterna för Stena fastigheter är social stabilitet och klimatförändringarna. De två utmaningarna påverkar vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt, och vi vet att vi också har en nyckelroll som en av Sveriges största fastighetsägare för att skapa de bästa förutsättningarna för att leva och verka hållbart i våra kvarter.

Netto-noll 2045

År 2045 ska Stena Fastigheter inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett led i det arbetet ska vårt klimatavtryck år 2030 ha minskat med 55 procent jämfört med 2018.Vi har redan kommit en bra bit påväg, bara mellan 2018 och 2020 så hade vi minskat vårt klimatpåverkan och totala koldoixidutsläpp med 26%.

1000 hållbara hem varje år

Vi har som mål att producera minst 1100 hållbara hem varje år. Det innebär att vi tillför hem som både produceras hållbart och som underlättar för dig som bor där att leva hållbart. 

Ledande inom social hållbarhet

Vi ska få fler som bor hos oss ska trivas och känna sig trygga där de bor. Genom vårt arbetssätt relationsförvaltning jobbar vi för att vara ledande inom social hållbarhet. 

Långsiktiga val

Vi ska vara långsiktiga i alla val och beslut, i hela vår verksamhet. Det innebär att omsorg om hälsa, miljö och säkerhet är vägledande för oss och integrerat våra affärsmål.