Hållbarhetsmål

Klimat, trygghet och hållbart boende!

Hos oss bor och arbetar man hållbart. Det innebär att vi i alltid utgår från uppfyllnad av våra gemensamma hållbarhetsmål, från planering till genomförande. Vi stärker de städer vi är verksamma i, vårt arbete och bidrag redovisas löpande genom We Care och den årliga hållbarhetsredovisningen som samlar koncernens samlade avtryck och bidrag.