Öppenhet och dialog

Tillsammans gör vi skillnad!

Öppenhet är för Stena Fastigheter att vara transparenta och informera om verksamhetens påverkan och det hållbarhetsarbete som bedrivs. Genom ett pågående dialogarbete så är vi lyhörda för förändringar och reaktioner hos våra intressenter. Vi använder vår roll och påverkan aktivt genom att ställa krav och samverka med intressenter och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

I Stena Fastigheters samarbete med konsulter, entreprenörer, leverantörer och samarbetspartners ställer vi minst samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.

De vi samarbetar med ska dela vår syn på och arbeta aktivt för en hållbar utveckling. Samarbetsbolagen ska internt främja och uppmuntra hållbarhetsarbetet, och skapa förutsättningar för kunder och leverantörer att själva bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi engagerar våra affärspartners både i arbetet med utvecklingen av våra kvarter, men också genom krav och tydliga förväntningar på dem vad gäller miljö och socialt ansvar.