Organisation

Det ska vara lätt att leva och arbeta hållbart hos Stena Fastigheter, men också lätt att göra rätt som medarbetare.

Ytterst ansvarig är koncernVD. En hållbarhetschef tillsammans med en hållbarhetsutvecklare och ett hållbarhetsråd (med representanter för alla bolag och de flesta funktioner) arbetar med de koncernövergipande målen. Varje dotterbolags-VD är i sin tur ansvarig för att man lokalt når målen. Här finns en miljöchef, en relationsförvaltare, och en energi- och miljösamordnare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för det arbetet.

Det ska vara lätt att leva och arbeta hållbart hos Stena Fastigheter, men också lätt att göra rätt som medarbetare. Alla medarbetare omfattas av hållbarhetsarbetet utbildas kontinuerligt för att själva kunna arbeta med att nå målen som de omfattas av på bästa sätt. Alla medarbetare förväntas aktivt söka den information man behöver.