300 sommarjobb varje år

Varje år anställer vi lika många sommarjobbare som vi är anställda. I och med 2019 års sommarrekrytering har vi bidragit till 1 800 sommarjobb på fem år!

Jobben erbjuds ungdomar mellan 16 och 20 år som bor hos Stena Fastigheter. Ungdomarna arbetar bland annat med att ta hand om bostadsområdena genom att rensa rabatter, måla och städa förråd.

Vi tar in lika många sommarjobbare som vi har anställda. För oss är det viktigt att ge unga bra framtidsutsikter och en bra start i arbetslivet. För fem somrar sedan satte vi upp målet att ta emot 300 sommarjobbare varje år. Det är fantastiskt att se att vi nu bidragit med 1 500 jobb som för många är deras första rad på CV:t

Cecilia Fasth, vd och koncernchef på Stena Fastigheter AB. Cecilia Fasth, vd och koncernchef på Stena Fastigheter AB.

 

Pris för arbete med unga

Stena Fastigheter har tre år i rad mottagit Fastighetsnytt och Fastigos pris Framtidsindex. Stena Fastigheter är det enda bolag som vunnit priset tre gånger. 2017 vann Stena Fastigheter priset för att ha anställt flest lärlingar, praktikanter, traineer och unga av alla i fastighetsbranschen.
2016 mottogs priset för att ha tagit emot flest sommarjobbare.
2015 vanns priset för att ha tagit emot flest sommarjobbare, praktikanter, traineer och lärlingar.

 

Fem tips till företag som vill anställa sommarjobbare

  1. Våga anställa. Tänk långsiktigt och anställ på justa villkor med avtalsenlig lön. Genom sommarjobben hittar ni framtidens talanger.
  2. Ta hjälp av en aktör som känner ungdomar i det område du vill rekrytera från. Vi på Stena Fastigheter rekryterar bland våra boende och på de skolor där vi bidrar med läxhjälp.
  3. Påbörja planeringen av sommarjobbarnas arbetsuppgifter i tid. På Stena Fastigheter påbörjar vi planeringen för nästa års arbete när årets sommarjobb avslutats.
  4. Anställ en arbetsledare. När ni anställer fler än två personer anställ också en arbetsledare som kan leda unga. Vår erfarenhet är att en bra arbetsledare är en garant för att sommarjobbet ska vara lyckat både för sommarjobbaren och för företaget. 
  5.  Involvera hela företaget. Gör så att alla är inkluderade för att ge ungdomarna en så bra sommar som möjligt. De är våra arbetskollegor.