Loggbok

1960-tal & 1990-tal

I det natursköna och centrala området Pennygången byggs fyra fastigheter med cirka 700 lägenheter. De nya husen följer omgivningens olika höjdnivåer och de olika gårdarna är av varierande karaktär. Husen är 3-4 våningar och har rymliga trapphus. I mitten av 90-talet genomförs en utvändig renovering med upprustning av fasader och portar.

2005

Stena Fastigheter förvärvar Pennygången.

2012 & 2013

Stena Fastigheter beslutar att rusta upp hela Pennygången till nyproduktionsstandard. Hyresgästerna reagerar mot denna stora förändring av området. Vissa välkomnar renoveringen som är efterlängtad, andra tycker att den är alldeles för stora och hyran för hög.

Hyresnämnden och Hovrätten ger Stena Fastigheter ett godkännande att renovera lägenheterna, men Stena Fastigheter påbörjar inte arbetet.

Nätverket Pennygångens framtid och den lokala hyresgästföreningen framför att de önskar en fördjupad dialog kring upprustningen. Stena Fastigheter startar en dialog med alla hyresgäster i området.

2014

Vi genomför en förstudie för att fånga upp vad hyresgästerna vill ha en boendedialog om och hur den ska ske. Det utökade dialogarbetet med alla hyresgäster på Pennygången påbörjas.

Boendedialogen kommer att handla om utformning och standard utöver den grundnivå som måste åtgärdas. Målet är att i dialog med hyresgästerna hitta en omfattning av åtgärder som resulterar i en hyresnivå där nuvarande hyresgäster med förstahandskontrakt på Pennygången ges möjlighet att bo kvar.

Vi träffas i området vid flertalet tillfällen för att lyssna in vad hyresgästerna vill och har temakvällar. Varje måndag har vi öppet hus i området dit hyresgästerna är välkomna för att prata med oss. I maj arrangerar vi en workshop där ett 100-tal hyresgäster medverkar. Efteråt följer flera öppet hus där vi visar och pratar kring det som framkom i workshopen. Vi informerar alla hyresgäster på Pennygången löpande i trapphus och via Mina sidor.

Utifrån hyresgästernas synpunkter, tekniska undersökningar och analyser kommer Stena Fastigheter fram till förslaget att renovera Pennygången 33-47 på en grundnivå med möjlighet till tillval. Det innebär ett stambyte med nytt badrum och olika tillval till badrummet och köket. På så vis kan vi möta de många olika önskemål hyresgästerna har.

Hyresgästerna får tycka till om förslaget, som mottas positivt. Då beslutar vi att detta upplägg kommer att gälla för hela Pennygången. Vi kommer att utföra stambyte i hus efter hus och har en löpande dialog med hyresgästerna som berörs.

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen blir klar och vi har fortsatt öppet hus och dialog med alla hyresgäster i området.

I samband med att renoveringen på Pennygången 33-47 startar har vi personlig och löpande kontakt med de som bor i huset.

Samtidigt som stambytet pågår sker det löpande underhållet med bland annat tvätt och impregnering av fasader, byte av utrustning i tvättstugor, vi ser över grönytorna, bygger en linbana och planerar för upprustningen av lekplatserna i området. Genom vår Relationsförvaltning® erbjuder vi hyresgästerna sommarjobb och möjlighet att odla grönsaker och blommor i en egen odlingslott på gården.

2015

Stambytet på Pennygången 33-47 är klart och hyresgästerna flyttar in. Vi genomför en utvärdering hos de boende i detta hus som vi tar med oss in i kommande arbeten. Hyresgästerna är väldigt nöjda och nästan alla gör tillval och kan därmed själva påverka utformningen av sin lägenhet.

I samband med stambytet gör vi också om trapphusen och installerar bergvärme och solpaneler i området.

2016

Efter utvärdering av genomförda åtgärder i det första huset fortsätter nu arbetet med nästa hus, Pennygången 49-63. Vi har en dialog med de boende här för att fånga upp synpunkter och säkerställa att arbetet går så smidigt som möjligt för de boende.

Stena Fastigheters bostadsområden ska vara levande och hyresgästerna ska ha möjlighet att välja bland olika sätt att bo. Därför renoverar vi vissa lediga lägenheter till plusstandard utifrån den efterfrågan som finns. Och efterfrågan är stor bland både de som redan bor i området och nya hyresgäster. Genom att erbjuda lägenheter med ombyggt badrum och möjlighet till tillval, lägenheter med plusstandard och även nybyggda lägenheter kan vi möta de många olika önskemål hyresgästerna har och skapa ett varierat bostadsområde.

Vi planerar att bygga cirka 600 lägenheter i området, som ska vara inflyttningsklara till Göteborgs stad 400-årsjubileum 2021. Vi för en dialog med våra hyresgäster och de som bor i närområdet under hela processen. De som bor här har fantastiska kunskaper om sitt område och det vill vi ta tillvara på. Tillsammans utvecklar vi Pennygången.