Vi vill veta vad du tycker!

Som ett led i vår ständiga utveckling av våra kvarter vill vi gärna veta hur du helst skulle vilja ta del av information från oss och komma i kontakt med dina grannar. Vi vill också gärna ta del av dina tankar och synpunkter kring co-living, en boendeform där du bor tillsammans med andra. Du har en egen lägenhet med sovplats och delar kök och gemensamhetsutrymmen.

Enkät – Framtidens boende

Jag bor i
Kön
Ålder
Boendestatus
Via vilken kanal tar du del av information från Stena Fastigheter idag? (flerval möjligt)
Via vilken kanal skulle du helst ta del av information från Stena Fastigheter i framtiden? (flerval möjligt)
Vilka tjänster använder du på Mina sidor? (flerval möjligt)
Vilka funktioner skulle du vilja ha i en framtida Stena-app? (flerval möjligt)
Co-living består av ett privat rum och ett gemensamt kök och vardagsrum. Skulle du vilja bo i co-living?
I vilken stad skulle du kunna tänka dig att bo i co-living?
Hur många kvadratmeter tycker du att det privata rummet bör vara?
Hur många skulle du kunna tänka dig att bo med?
Varför skulle du vilja bo i co-living?
Vilka funktioner tycker du ska finnas i det gemensamma rummet?
Vilka extra funktioner i ditt co-livingboende skulle du kunna tänka dig att betala för?

Stena Fastigheters villkor hittar du här.