Hållbarhet
vi stärker de städer vi finns i

Stena Fastigheter utvecklar fastigheter, områden och städer med omtanke om människor och miljö. Sedan 20 år tillbaka har vi arbetat med social hållbarhet genom vårt arbetssätt relationsförvaltning.