Var med och påverka din utemiljö!

Vi planerar att göra om utemiljöer i området och vi vill ha dina åsikter om hur det ska se ut. Enkäten kommer vara öppen fram till den 20 februari.

Briljant och Smaragd - nya utemiljöer

Hur nöjd är du med din utemiljö? 1 = Inte alls nöjd, 5 = Väldigt nöjd
Hur trygg upplever du att du är i din utemiljö? 1 = Inte alls nöjd, 5 = Väldigt nöjd
Vad är viktigt för att trivas ute?
Vilka aktivitetsplatser vill du ha?
Hur kan vi skapa ytor för att mötas?