Dags att anmäla intresse för bilplats

Här kan du som hyresgäst på Kobbegården anmäla ditt intresse för en bilplats i området. För att bekräfta att du är hyresgäst och kontraktsinnehavare anger du adress och personnummer innan du skickar in din intresseanmälan.

Skicka in din intresseanmälan digitalt

Ifall du skickar in din intresseanmälan här på hemsidan behöver du inte använda blanketten som delats ut i din brevlåda. 

Turordning vid uthyrning

För att det ska bli så rättvist som möjligt kommer vi att fråga alla boende i Kobbegården om de önskar hyra en parkeringsplats. Vi utgår sedan från en turordning som baseras på hur länge du som hyresgäst har bott i din nuvarande lägenhet samt vilka önskemål ni har lämnat. Om du tidigare har hyrt flera parkeringsplatser får du nu bara möjlighet att hyra en parkeringsplats i Kobbegården.

Behöver du fler än en parkeringsplats?

Om det finns platser över efter att alla som önskat har fått en parkeringsplats, både ni som bor i området idag och de som ska flytta in i nyproduktionen, kan det finnas möjlighet att hyra fler parkeringsplatser i parkeringshuset. 

Ange ditt intresse för bilplats

Jag bor på
Jag är främst intresserad av
Om det inte finns markplatser - är du då intresserad av att ha en bilplats i parkeringshuset?
Är du intresserad av en parkering i allén?
Om möjlighet finns, önskar du då en extra bilplats i P-huset?
Är du intresserad av att hyra en MC-plats?

Stena Fastigheters villkor hittar du här.