Förändringsagent Ungas Framtidstro

I våra bostadsområden bor många unga och drivna hyresgäster. Vi har valt att ta tillvara på deras engagemang och skapat sommarjobb som Förändringsagenter. Ungdomarna får lära sig mer om entreprenörskap, bli bättre på att ta initiativ och vara lösningsorienterade samtidigt som de skapar en positiv förändring i våra områden.

Vi samverkar med den ideella organisationen Förebildarna och ger varje år 13 ungdomar ett sommarjobb som Förändringsagenter. Syftet med sommarjobbet är dels att öppna upp för våra unga hyresgäster att bli delaktiga i sitt närområde och dels att vi får ta del av ungas perspektiv på lösningar i boendeområdena, detta samtidigt som ungdomarna får träna på sina entreprenöriella kunskaper med handledning av Förebildarna. 

Årets uppdrag Ungas Framtidstro

Varje år har förändringsagenterna olika uppdrag. I år har uppdraget varit att arbeta fram ett konceptförslag på något som lyfter och förstärker ungas framtidstro. 

I Förändringsagenternas jobb ingår tex att:

Förändringsagenterna presenterade sina idéer och förslag för Stena Fastigheter Göteborg i slutet av augusti. Se filmer från deras sommarjobb här nedan.