Ny lokal ska locka nya besökare när Folkets Hus flyttar till centrum

Nu är det klart att Fisksätra Folkets Hus flyttar till Fisksätra centrum. En ny lokal kommer att uppföras på det som idag är parkeringsyta i anslutning till centrum. Det nya Folkets Hus planeras stå klart våren 2020 i samband med att nuvarande lokaler stängs i Fisksätraskolan. Ytan omfattar totalt 600 kvadratmeter.

- Vi bygger en ny, attraktiv mötesplats för Folkets Hus. Med sin utformning och smarta lösning av ytor tror vi att den kan locka helt nya besökare till Folkets Hus och stärka verksamheten, säger Karin Linander, fastighetschef, Stena Fastigheter.

Folkets Hus står för en bred och kontinuerlig verksamhet i Fisksätra, som Stena Fastigheter under många år har stöttat. Att vi hittat en lösning som innebär att Folkets Hus kan fortsätta sina aktiviteter utan längre avbrott har varit en viktig faktor.

Lösningen med ny lokal betyder att verksamheten i Folkets Hus kommer att anpassas till den nya lokalens förutsättningar.
- Vi har gjort en konsekvensanalys av vad den nya lokalen innebär för vår verksamhet. Vi ser att viss verksamhet utgår och förhoppningen är att annan tillkommer. Fram till flytten försöker vi tillsammans lösa de utmaningar som den nya lokalen innebär, påpekar Morgan Karlsson, verksamhetschef Fisksätra Folkets hus.

Den nya placeringen innebär att fler personer på ett naturligt sätt kommer att passera Folkets Hus, t ex till och från Saltsjöbanan.
- Med en attraktiv och inbjudande publik del av lokalen med bland annat ett fik finns förutsättningar för Folkets Hus att nå nya målgrupper och besökare. Vi tror att verksamheten skulle må bra av att även permanent ligga i hjärtat av Fisksätra, i centrum, poängterar Karin Linander