Relationsförvaltning

Vårt arbetssätt som skapar kvarter där människor trivs och är trygga.

I vår relationsförvaltning arbetar vi utifrån fyra prioriterade områden:

  • trygghet
  • skola
  • fritid
  • arbete

Målet med vår relationsförvaltning är att skapa kvarter där människorska trivs, känner sig trygga, och där människor vill bo och jobba kvar länge. I praktiken innebär de att vi jobbar med olika insatser allt från att förbättra den fysiska boendemiljön till att samarbeta med andra för att skapa roliga eller utvecklande aktiviteter. Det här är relationsförvaltning.