Relationsförvaltning 20 år av omtanke

Vi firar! Att vi under två decennier arbetat med relationsförvaltning, vårt arbetssätt som skapar områden där människor trivs och känner sig trygga.

Relationsförvaltningen startade år 2000. Det här vill vi uppmärksamma.

Att vår relationsförvaltning fyller 20 år kommer att märkas på olika sätt, bland annat under våra boendekalas och i form av berättelser här på vår webbplats och i sociala medier. I vår relationsförvaltning arbetar vi utifrån fyra prioriterade områden:

  • trygghet
  • skola
  • fritid
  • arbete

Som exempel kan det innebära allt från arbetete för att trygga den fysiska boendemiljö till samarbeten med andra aktörer för att bostadsområdet och individer ska utvecklas.
Det här är relationsförvaltning.