Arbete

Stena Fastigheter vill stärka unga människors chanser att få jobba med det de vill. Därför bidrar vi till jobb och utvecklingsmöjligheter för unga.