Engagemang och driv i Ester

Stena Fastigheter stödjer Ester för att motarbeta utanförskap bland kvinnor

Min dröm är att få starta en egen kollektion med underkläder för alla kvinnor i olika åldrar. Jag önskar att bli en del av svenska samhället och att mitt företag blir känt i Sverige.

Fadwa, kläddesigner som kom till Sverige för två år sedan.

Fadwa berättar att hon har drivit fabrik i Damaskus i Syrien under 25 år och att hon även har bott tre år i Kina. Hon är en av fem engagerade kvinnor som berättar om entreprenörsprogrammet hos Stiftelsen Ester, en icke vinstdrivande organisation som jobbar med att stödja kvinnor med utomeuropeisk bakgrund att bli självförsörjande genom att skapa egna verksamheter.

Frisörsutbildade Sarah drömmer om att starta egen salong där hon säljer ekologiska hår- och hudprodukter. Aviva och Panya har universitetsexamen i finans och redovisning. Aviva vill starta eget bageri medan Panya strävar efter att fortsätta med att stödja kvinnliga hantverkare genom att sälja Fairtrade-märkta filtar och sjalar med hopp om att bidra till en mer hållbar miljö och jämlikt samhälle. Lubna visar stolt upp sina vegetariska maträtter från Syrien, hennes affärsidé är att starta en egen restaurang.

Stena Fastigheter stödjer Ester för att motarbeta utanförskap bland kvinnor.