Samhällsmatchen tar ansvar utanför de kritade linjerna

Ökad trygghet, fler i sysselsättning och minskad ojämlikhet i Stockholms södra orter och Fisksätra är några av målen när Stena Fastigheter Stockholm gått in som huvudpartner till Samhällsmatchen. Samhällsmatchen är Hammarby Fotbolls organisation och samlingsnamn för klubbens insatser i samhället och handlar om allt som sker utanför de kritade linjerna.

Större samarbeten blir till större samhällsnytta!

2019 var det året som vi tog ett beslut om att ingå vårt största samarbete hittills inom relationsförvaltningen. Vi blev huvudpartner till Hammarby Fotbolls sociala engagemang Samhällsmatchen. 
Det har funnits flera anledningar till samarbetet. Dels verkar vi i samma områden. Hammarby Fotbolls varumärke är som starkast i Stockholms södra områden och Stena Fastigheter har stora bostadsbestånd i ett flertal av dessa områden såsom Haninge, Sköndal och Skärholmen. Vi delar dessutom många målsättningar med vårt sociala engagemang som bland annat innefattar arbetsmarknadsinsatser samt hälsofrämjande satsningar för barn och ungdomar. 

Tillsammans blir vi en katalysator för stadsutvecklingen i vårt gemensamma upptagningsområde. Stena Fastigheter gör redan idag väldigt mycket i samhället och när vi binder ihop deras Relationsförvaltning med Samhällsmatchen kommer vi kunna göra än mer nytta i vårt upptagningsområde i Söderort

säger Markus Nilsson, vice vd för Hammarby Fotboll och verksamhetsansvarig för Samhällsmatchen. säger Markus Nilsson, vice vd för Hammarby Fotboll och verksamhetsansvarig för Samhällsmatchen.

Genom att två stora aktörer, såsom Hammarby Fotboll och Stena Fastigheter, krokar arm kan vi maximera våra möjligheter att skapa samhällsnytta och på sikt även bidra till vår egna affärsnytta.

Det övergripande målet med samarbetet är att öka tryggheten, minska skadegörelsen, få fler i sysselsättning samt att minska ojämlikheten i våra bostadsområden. Både Stena Fastigheter och Hammarby Fotboll kommer att mäta och redovisa alla resultat från Samhällsmatchen.

Goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle. När vi utvecklar socialt hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har en nära samverkan med andra fastighetsägare, kommuner och lokala aktörer i närområdet. Våra kvarter är en del av något större – och det som är bra för området är bra för oss. Därför är passar Samhällsmatchen oss som handen i handsken

säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm. säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Skolbesök, karriärsdagar, klasskamp, integrationsprogram, föreläsningar är flera av de aktiviteters som görs inom Samhällsmatchen. Utöver detta är Sommarjobbsmässan och Blåljusmatchen våra största initiativ i samarbetet.

Sommarjobbsmässan

Vi har sedan 2014 erbjudit 300 sommarjobb till ungdomar som bor i områden som Stena Fastigheter är verksamma i. Nu har vi som mål att fram till 2023 öka upp antalet sommarjobbsplatser till 500. Det är många platser och vi behöver hjälp från andra att klara detta mål! Tillsammans med Hammarby Fotboll har vi skapat en sommarjobbsmässa och 2019 var premiäråret. 

I år växte mässa betydligt både gällande utställare och besökare. Hela 26 utställande företag och närmare 1 000 besökare. Dessutom ett besök av arbetsmarknadsministern, Eva Nordmark. Läs mer om sommarjobbsmässan 2020. 

Blåljusmatch

Den 20 oktober 2019 arrangerade vi, tillsammans med Hammarby Fotboll och Fryshuset, Blåljusmatchen på Tele2 Arena där ungdomar från Skärholmen fick spela en fotbollsturnering med blåljuspersonal och personal från Stena Fastigheter. Trots ihållande regn var vi närmare 70 personer som fick spela fotboll, skratta och bygga relationer till varandra.​

Turneringen var startskottet på en satsning som handlar om att bygga broar mellan blåljuspersonal och ungdomar i Skärholmen. Tanken är att vi kommer fortsätta bygga på den relation vi har lagt grunden för genom fotbollen. ​Innan själva turneringen fick även ungdomarna besöka vårt kontor inne i stan. Vi åt pizza och drack läsk och ungdomarna fick berätta om vad de skulle vilja utveckla i sitt lokala närområde. Syftet med den träffen var att höra konkreta tankar kring vad ungdomarna saknar i sitt bostadsområde och utifrån det försöka applicera och förverkliga sina drömmar.​

Vi anser att denna typ av dialog är en förutsättning för att vi ska kunna bygga hållbara städer där våra medborgare känner sig delaktiga och involverade.​

Om Samällsmatchen

Samhällsmatchen är organisationen och samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Samhällsmatchen handlar om matchen utanför de kritade linjerna och vad Hammarby Fotboll som idrottsförening kan göra, rent konkret, för att bidra till ett bättre samhälle. Satsningen tar utgångspunkt i tre av FN:s 17 globala hållbarhetmål: Hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet. För mer information: www.samhallsmatchen.se