Sommarjobb i entreprenörskap

För att ta tillvara på ungas idéer och uppmuntra unga att starta innovativa projekt erbjuder vi sommarjobb tillsammans med Förebildarna.

2018 anställdes Gabriella, Ornina, Medra, Bruno, Hanna och Hanna, alla boende hos Stena Fastigheter, som förändringsagenter med uppdraget att ta fram ett förslag på en digital lösning för att öka trygghet och trivsel för hyresgästerna. Resultatet blev en app, där hyresgästerna bland annat kan boka tvättid och prenumerera på aktiviteter i området. En app som Stena Fastigheter nu går vidare med för att se hur det kan implementeras i verksamheten.

Det har varit så lärorikt. Vi utvecklade våra entreprenöriella förmågor, vi hade en bra gemenskap och hade kul på jobbet. Det känns som att lönen jag fick för mitt arbete bara var en extra bonus, säger Gabriella Quintero, som går tredje året på teknisk linje på gymnasiet.

Det har varit så lärorikt. Vi utvecklade våra entreprenöriella förmågor, vi hade en bra gemenskap och hade kul på jobbet. Det känns som att lönen jag fick för mitt arbete bara var en extra bonus.

Gabriella Quintero, går tredje året på teknisk linje på gymnasiet.