Fritid

Stena Fastigheter vill bidra till att barn och unga i våra kvarter har en meningsfull och rolig fritid. Därför genomförs aktiviteter utifrån idéer som ofta kommer från hyresgästerna själva.