En Frisk Generation - Smedby

En Frisk Generation är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer. Stiftelsen stöds av företag och och organisationer som delar visionen om att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Stena Fastigheters samarbete med En Frisk Generation är ett initiativ som bidrar till en mer aktiv och hälsosam livsstil för våra hyresgäster. Detta görs genom att erbjuda barnfamiljer fysisk aktivitet 2 gånger i veckan. Aktiviteterna kan vara allt ifrån dans till bollsporter och gymnastik, alltid kostnadsfritt.

Tillsammans med Upplands Väsby kommun och Väsbyhem finansieras En Frisk Generation i området Smedby. Aktiviteterna tar plats på tisdagar och lördagar, och riktar sig främst till boende hos Stena Fastigheter och Väsbyhem i området Smedby. 

Vår förhoppning är att En Frisk Generation ska underlätta för hälsosammare vanor i vardagen!

För mer information om organisationen och deras aktiviteter går det bra att besöka deras hemsida.