Det här är relationsförvaltning

Relationsförvaltning är vårt arbetsätt som skapar områden där människor trivs och känner sig trygga.
I praktiken innebär relationsförvaltning att vi driver frågor som är bra för kvarteret, området och människorna som bor eller jobbar där. Och vi gör det i tillsammans med andra: hyresgäster, föreningar och offentliga aktörer.

Utifrån de behovs som finns lokalt skapas sedan aktiviteter. Aktiviteterna leds av oss själva eller av någon av våra samarbetspartners tex hyresgäster, föreningar eller kommuner.

Genom relationsförvaltningen bidrar Stena Fastigheter också med förutsättningar så att lokala aktörer kan utveckla verksamheter, aktiviteter och engagemang.

Vi vill att de som bor och jobbar i våra kvarter ska trivas och känna sig trygga, och vi vill att de ska stanna kvar hos oss länge. Därför arbetar vi med relationsförvaltning.

Våra aktiviteter ska vara till nytta för andra. Vi vill att det ska gå bra för de som bor hos oss.

Dan Sten Olsson, ägare och koncernchef Stena AB Dan Sten Olsson, ägare och koncernchef Stena AB

Dialog är grunden i vår relationsförvaltning

Genom att prata med våra kunder och få feedback får vi insikter som vi annars kanske inte skulle få. Samtalen bidrar till goda relationer, trivsel och trygghet.

Om det ska ske förändringar i kvarteret då kallar vi till sk boendedialog där vi samtalar kring detta. Vi får in förslag och synpunkter från boende som vi tar hänsyn till när vi bygger om.  Förslagen till förändringar och aktiviteter kommer ofta från hyresgästerna själva. Vi utgår från de behov som finns lokalt.

Har du som hyresgästförslag på förbättringar? Hör gärna av dig till förvaltaren i ditt område.

Relationsförvaltning: Trygghet – Arbete - Skola – Fritid

Främst arbetar vi inom fyra områden i vår relationsförvaltning. Trygghet, arbete, skola och fritid. Och vi fokuserar på aktiviteter för barn och unga i våra kvarter. Vi arbetar också med insatser som främjar vår demokrati.