Barn som ritar

Skola

Stena Fastigheter vill ge barn en bra start i livet. Därför samarbetar vi med skolor och satsar på aktiviteter som kan bidra till att barn och unga har fullständiga betyg från grundskolan - och därmed får valmöjligheter för framtiden.