Trygghet

I vår relationsförvaltning arbetar vi för att du som bor hos oss ska trivas och känna dig trygg där du bor. En viktig del i vårt är arbete är att samverka med dig som bor hos oss. Vi ser att goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle.

När Stena Fastigheter utvecklar socialt hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har nära samverkan med bland andra fastighetsägare, kommuner, polis och lokala aktörer i närområdet. Våra kvarter är en del av något större – och det som är bra för området är bra för oss.