Kan ett bostadsbolag arbeta för demokratin?

Att få vara med och bestämma vilka som ska styra landet är en viktig del av en demokrati och idag har över sju miljoner personer rösträtt i Sverige. Inför valet 2018 jobbade Stena Fastigheter Malmö på flera sätt för att bidra till att sprida kunskap och förenkla röstningen.

Även om fler och fler faktiskt röstar kan man se stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Det är till exempel vanligare att rösta bland dem som bor ihop med någon annan och bland de som har en högre utbildning. Däremot röstar färre bland de som är ensamstående, arbetslösa och lågutbildade. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att sprida information om vikten av att använda sin rösträtt och hur man gör det rent praktiskt.

Inför förra höstens val stöttade vi Malmö stads valambassadörer, Tjejer i förening, så att de kunde vara på plats i flera av våra kvarter för att ha olika aktiviteter och informera om valet. Det kommer vi att göra inför Eu-valet i maj 2019 också.

I Stena Fastigheters alternativa galleria, Mitt Möllan, lånar vi ut en lokal för förtidsröstning för att göra det enklare att rösta för boende i våra kvarter. Malmö stads valkansli huserade under några veckors tid på Mitt Möllan, och inte bara våra hyresgäster passade på att förtidsrösta i den tillfälliga vallokalen.

Från det att förtidsröstningen startade kom det mellan 100-200 röstande varje dag. Slutsiffran landade på 3600 personer som röstade på Mitt Möllan. Alla som röstade på Mitt Möllan fick dessutom en snygg knapp som en av våra företagshyresgäster designade.

Lennart Westerlund, kommersiell uthyrare på Stena Fastigheter.

I det aktuella valdistriktet höjdes valdeltagandet från 62 procent i valet 2014, till 66,5 procent 2018. Vi vet naturligtvis inte om höjningen är kopplad till den förenklade förtidsröstningen och information från valambassadörerna. Däremot vet vi att Stena Fastigheter kommer fortsätta att stödja initiativ som främjar demokratin och våra boende.