Trygghet i Tynnered

Ett av våra Relationsförvaltningsprojekt inom Trygghet.

Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Där vi har våra hus vill vi stanna länge och vara en drivkraft för att hela området ska utvecklas. Våra satsningar på ökad trygghet och trivsel i Tynnered är ett led i detta, och utvecklingen sker i nära dialog med hyresgäster, föreningar, stadsdelen, polis och skolor.

Stena Fastigheteter anordnar bla fritidsaktivtiter för barn, svenskakurser, odlingsmöjligheter samt familjedagar där människor kan umgås. Under de senaste fem åren har över 150 ungdomar som bor i Stena Fastigheters bostäder i Tynnered sommarjobbat för Stena Fastigheter.

För att bidra till en tryggare miljö på gårdarna och i de gemensamma utrymmena har vi bland annat tillfört ytterligare 90 nya belysningspunkter, installerat elektroniska entrésystem och porttelefoner, samt satt in säkerhetsdörrar.

Här pågår renovering av gårdar, fasader, badrum och stammar. Renoveringsarbetet startade 2017 och samtliga hus beräknas vara färdiga till 2022. Genom stöd från Boverket erhåller hyresgästerna en fullständig hyresrabatt under de närmsta sju åren i samband med att lägenheterna genomgår moderniseringar och standardförbättringar.

På Briljant- och Smaragdgatan bygger vi 280 nya lägenheter​, en ny förskola​, ett vårdboende samt ett parkeringshus. Nyproduktionen tillför både nya bostäder och flera arbetsplatser till området.