Vi förvaltar relationer

När vi tar hand om hus och utvecklar städer gör vi det med omtanke om människor och vår miljö.

Social hållbarhet - Relationsförvaltning

Vi på Stena Fastigheter vill att du som bor hos oss ska trivas och känna dig trygg där du bor. Vi vill också att du som är barn och ungdom i Stena Fastigheters kvarter ska ha goda förutsättningar i livet och att du har det roligt på fritiden. Därför arbetar vi med relationsförvaltning. Det är vårt egen metod och sätt att arbeta med social hållbarhet, och relationsförvaltningen vägleder oss i vårt dagliga arbete.

En viktig del i vårt arbete är att samverka med dig som bor hos oss. Om det till exempel ska byggas nytt eller renoveras vill vi ta del av vad du tycker. Med hjälp av din kunskap och genom att ha en god dialog skapar vi bra förutsättningar för trivsamma och trygga kvarter.

Vi ser att goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle. När Stena Fastigheter utvecklar socialt hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har nära samverkan med bland andra fastighetsägare, kommuner och lokala aktörer i närområdet. Våra kvarter är en del av något större – och det som är bra för området är bra för oss.

Barn och ungdomar i våra kvarter ska kunna drömma om framtiden – ha valmöjligheter i livet. Att ha fullständiga betyg från grundskolan, få ett första sommarjobb och ha meningsfulla saker att göra efter skolan är viktiga byggstenar för att nå drömmen. Därför arbetar vi långsiktigt med olika aktiviteter inom skolan, arbetsmarknad och fritid, och även här gör vi det i samarbete med andra; föreningar, skola och myndigheter.

Har du som barn, ungdom eller vuxen en idé som du tror skulle göra det kul och trivsamt i ditt kvarter? Tveka inte att höra av dig till din fastighetsvärd där du bor.

Miljö

När vi bygger och förvaltar våra bostäder och lokaler ska vi göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt och vi ska använda våra resurser effektivt.

I all vår verksamhet ska omsorg om hälsa, miljö och säkerhet vägleda oss och vara integrerad i våra affärsmål. Vi strävar efter att våra kunder och medarbetare ska kunna bo, arbeta och befinna sig i en omgivning som har en låg miljöbelastning och en låg miljöpåverkan.

För oss innebär det att
  • Vi använder oss av försiktighetsprincipen 
    Det räcker med misstanken om att en produkt, teknik eller process stör miljön för att vi ska kunna avstå från den.
  • Vi tänker på kretsloppet och försöker hitta vägar till en cirkulär ekonomi
  • Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom rätt val av material och produkter. Vi strävar efter att minska restprodukter i fast form eller utsläpp till luft och vatten. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar och använder oss av förnybar energi där så är möjligt.
  • Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan genom aktiva val och engagemang.
  • Alla medarbetare ska ta ansvar i sitt arbete och i sin vardag för att minska sin egen och bolagets miljöbelastning.
Några exempel från vårt dagliga miljöarbete:

Bland annat arbetar vi med smart styrning av våra fastigheter - som ser till att vi får en jämnare inomhustemperatur - vilket bidrar till mindre miljöpåverkan. Genom att byta ut äldre belysning mot ny LED-belysning med smart styrning ser vi till att det bara är tänt när det behövs. När vi bygger om ventilationen så använder vi den senaste tekniken för att få den lägsta energianvändningen. Vi ser även till att injustera ventilationen så det är rätt luftmängd som finns i våra fastigheter för att säkra att både byggnaden och dess människor i den mår bra.

MILJÖKONTAKT

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Miljöarbete hör av dig till oss!

 
Göteborg

Mattias Westher
Tel: 075 241 51 05
mathias.westher@stena.com

 
Stockholm

Mattias Sikström
Tel: 075 241 55 65
mattias.sikstrom@stena.com

 
Malmö

Jonas Larsson
Tel: 075 241 53 26
jonas.larsson@stena.com