Relationsförvaltning

Detta är vårt sätt att arbeta med social hållbarhet. Vi vill att du om bor hos oss ska trivas och känna dig trygg och ha det bra i ditt kvarter. Vi vill såklart också att dina barn ska ha det bra och ge dem goda förutsättningar i livet.

Vi på Stena Fastigheter vill att du som bor hos oss ska trivas och känna dig trygg där du bor. Vi vill också att du som är barn och ungdom i Stena Fastigheters kvarter ska ha goda förutsättningar i livet och att du har det roligt på fritiden. Därför arbetar vi med relationsförvaltning. Det är vårt egen metod och sätt att arbeta med social hållbarhet, och relationsförvaltningen vägleder oss i vårt dagliga arbete.

En viktig del i vårt arbete är att samverka med dig som bor hos oss. Om det till exempel ska byggas nytt eller renoveras vill vi ta del av vad du tycker. Med hjälp av din kunskap och genom att ha en god dialog skapar vi bra förutsättningar för trivsamma och trygga kvarter.

Har du som barn, ungdom eller vuxen en idé som du tror skulle göra det kul och trivsamt i ditt kvarter? Tveka inte att höra av dig till din fastighetsvärd där du bor.

Vi ser att goda relationer är grunden för ett hållbart samhälle. När Stena Fastigheter utvecklar socialt hållbara städer gör vi det tillsammans med andra. Vi har nära samverkan med bland andra fastighetsägare, kommuner och lokala aktörer i närområdet. Ibland bygger vi äldreboenden, skolor, lekplatser eller vägar, bara för att vi ser att det behövs. Våra kvarter är en del av något större – det som är bra för området är bra för våra kunder och för oss.

Barn och ungdomar i våra kvarter ska kunna drömma om framtiden – ha valmöjligheter i livet. Att ha fullständiga betyg från grundskolan, få ett första sommarjobb och ha meningsfulla saker att göra efter skolan är viktiga byggstenar för att nå drömmen. Därför arbetar vi långsiktigt med olika aktiviteter inom skolan, arbetsmarknad och fritid, och även här gör vi det i samarbete med andra; föreningar, skola och myndigheter. Allt för att våra kvarter ska bli så bra som möjligt.