We Care - vårt hållbarhetsarbete

Vi bryr oss om våra hyresgäster och bidrar aktivt till en bättre miljö

Sedan starten har vi på Stena Fastigheter arbetat med långsiktigt ägarskap och långa relationer med de som bor i våra hus. We Care är vårt sätt att visa hur mycket vi bryr oss om alla som bor i våra kvarter och hur vi aktivt arbetar med hållbarhet inom olika områden.

Genom att agera med utgångspunkt i hyresgästens fyra perspektiv –det egna hemmet, det egna huset,
det egna kvarteret och hela staden visar vi att Stena Fastigheter är en ansvartagande stadsutvecklare både när det gäller att ta hand om hyresgästerna i våra områden och arbetet med hållbar utveckling.