Återbrukade bussbatterier ger el till fastigheter

På Fyrklöversgatan i Göteborg finns en anläggning som återanvänder elbussarnas batterier och ger dem ett andra produktivt liv som ett lager för solenergi. Vi ökar därmed andelen förnybar energi och minskar vår klimatpåverkan.

De återanvända batterierna laddas från solceller på taken och elen som lagras används till allmänna utrymmen som tvättstugor och till utomhusbelysning. För Stena Fastigheter är det en del i strategin kring hållbart byggande och att hitta nya energikällor.

När vi tar hand om hus och utvecklar städer gör vi det med omtanke om människor och vår miljö. Vår långsiktighet gör att vi vill hitta innovativa och smarta lösningar för framtiden. Här är alternativa energikällor till våra fastigheter en viktig del. För oss handlar det om att jobba med cirkulära flöden och resurseffektivitet ur ett miljöperspektiv. Att koppla samman solceller och återbruka batterier är ett sätt för oss att driva på utvecklingen. En och samma infrastruktur kan användas för att hantera flera olika utmaningar, som förbättrad effekthantering och energilagring med lokala produkter i byggnader samt ett förändrat elnät.

Anläggningen är ett samarbete mellan Volvo Bussar, Stena Fastigheter och Stena Recyclings dotterbolag BatteryLoop. Bakgrunden till samarbetet är att användningen av batterier är på stark frammarsch, framför allt inom fordonsindustrin, och att det finns ett stort behov av att ta hand om batterier på ett hållbart sätt. Samarbetet placerar Göteborg i framkant för återanvändning av fordonsbatterier.

20191119_135333115_iOS_utan logga.jpg