Våra sju fokusområden

Så här jobbar vi med hållbarhet

Relationsförvaltning
Det är vårt arbetssätt att skapa trygga och trivsamma områden.
Vi fokuserar speciellt på arbete, skola, fritid och trygghet.

Trygg & säker
Vi på Stena Fastigheter vill att du som bor hos oss ska trivas och känna dig
trygg där du bor. Från brandsäkra hem till upplyst och trygg väg till hållplatsen.
Vi strävar efter att vara lyhörda och proaktiva.

WeCare_trygg_webb.jpg

Dialog & medskapande
För att kunna lösa problem måste man känna till och förstå dem. För oss är
det betydelsefullt att ha en meningsfull dialog både med er som bor i våra hus
och med andra aktörer i våra områden.

WeCare_dialog_webb.jpg

Miljöval
Vi på Stena Fastigheter arbetar för att välja det ekologiskt hållbara alternativet
när det är möjligt, allt från hållbara uppvärmningssystem till vitvaror. Men även
möjliggöra goda miljöval för dig som bor i våra hus, från grön el till cykel- och elbilspooler.

WeCare_miljöval_webb.jpg

Hållbar produktion och förvaltning
Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners att också arbeta hållbart,
så att vi har en hållbar process från ax till limpa. Vi arbetar nära våra samarbetspartners
för en hållbar process.

WeCare_hållbar produktion_webb.jpgDelningsekonomi
Vi utvecklar och tillgängliggör olika tjänster som gör det enkelt för dig som bor och jobbar
hos oss att dela mer och leva mer cirkulärt. För att uppnå en hållbar utveckling måste vi
ställa om vissa beteenden. Det kan handla om allt från mobilitet till en gemensam verktygspool i huset.

WeCare_delningsekonomi_webb.jpgLångsiktigt ägande
Vi tror att förutsättningarna för hållbar utveckling är långsiktiga relationer. Vi kommer finnas kvar
som förvaltare och hoppas även att ni vill bo kvar. Så att vi tillsammans kan skapa trivsamma kvarter
även över längre tid. Då blir det lätt att göra de hållbara valen.

We Care lånsiktigt ägande_webb.jpg