Workshops om seniorhuset

I juni 2019 bjöd vi in till träffar med intresserade personer som ville vara med och påverka byggnationen. Vår ambition är att skapa ett boende för äldre som känns genomtänkt och anpassat utan att det upplevs som ett äldreboende. 

Vid våra träffar deltog ett 20-tal personer från hela Göteborg. Under träffarna fick vi ta del av många kloka synpunkter och önskemål. Vi har arbetat hårt för att få in så många av dessa synpunkter som möjligt i vårt projekt. Här nedan kan du ta del av förslag och synpunkter som vi fick in under våra träffar.

Samverkan med äldreboendet

Vid träffarna fick vi in ett antal förslag på samverkansmöjligheter mellan seniorhuset och det intillliggande äldreboendet.

Förslag och synpunkter - Badrum

Förslag och synpunkter - Balkongen

Förslag och synpunkter - Kök

Förslag och synpunkter - Gården

Förslag och synpunkter - Digitala tjänster

Förslag och synpunkter - Tvättstuga

Förslag och synpunkter - Övrigt

 

Träffarna inleddes med att Ann-Catrin Dryselius, projektchef, berättade kring fastigheternas utseende och de framtagna planritningarna.
Träffarna inleddes med att Ann-Catrin Dryselius, projektchef, berättade kring fastigheternas utseende och de framtagna planritningarna.
De som var inbjudna kunde sedan skriva upp sina egna förslag och önskemål – vissa hade till och med förberett ett antal förslag sedan innan.
De som var inbjudna kunde sedan skriva upp sina egna förslag och önskemål – vissa hade till och med förberett ett antal förslag sedan innan.
Förslagen och önskemålen monterades sedan upp bredvid varandra, uppdelat per rum, yta eller tjänst.
Förslagen och önskemålen monterades sedan upp bredvid varandra, uppdelat per rum, yta eller tjänst.
Efter två timmars workshop avslutades varje träff med en rundvandring i området där seniorhuset kommer byggas.
Efter två timmars workshop avslutades varje träff med en rundvandring i området där seniorhuset kommer byggas.